Betlehemi Láng

A Betlehemi Láng (Friedenslicht) akcióról

Az akció története

A „Betlehemi Láng” (Friedenslicht) akció kezdeményezése 1986-ban Ausztriából indult el. Azóta minden évben, ádvent kezdetén Betlehemben, a Születés Barlangjában ünnepélyesen megyújtanak egy gyertyát, amelyet azután az osztrák televízió és légitársaság segítségével Bécsbe visznek, ahol az Osztrák Cserkészszövetség (PPÖ) által szervezett ökumenkus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba.

Magyarországon minden évben Budapest egyik templomában fogadják ünnepélyesen, ökumenikus istentisztelettel a Betlehemi Lángot, fölváltva egy katolikus vagy protestáns templomban, a Táborkereszt, illetve az Ichtüsz cserkészközösségek rendezésében. A láng onnét juthat el a magyar cserkészek révén az ország minden részébe, minden jóakaratú emberhez.

Mit jelent a Betlehemi Láng?

A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékeztet, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor a láng béke hírnöke is (német neve Friedenslicht, ‘békeláng’), hiszen Betlehemben Jézus születésekor az angyalok énekükben békességet kívántak minden embernek (Lk 2, 14). A láng tehát Isten szeretetének és békéjének üzenetét hozdozza, és mi, cserkészek jó szolgálatot tehetünk azzal, hogy azt eljuttatjuk, egyházközségünkbe, iskolánkba, a körülöttünk elő közösségekhez, családokhoz és a jóakaratú emberekhez.

Mit tehetünk a Betlehemi Lánggal?

A Betlehemi Láng továbbadása az embertársainkhoz fordulás jele is. A következő lista arra sorol föl példákat, hogy a láng továbbadása milyen cserkészprogramokkal kapcsolható össze.