TK_logo

TK_cím

Aktulis

Táborkereszt ismertető

Programjaink

Krónika

Vezetőképzés (hivatás-felkészítés)

Elektronikus könyvtár

Fotóalbum

Leágazások

Elérhetőségünk

Krónika

2020
A Táborkereszt újság 2020. decemberi száma
A Táborkereszt újság 2020. októberi száma
Kerekes László cserkészpap püspökké való kinevezése
A Táborkereszt újság 2020. pünkösdi száma
Teremtésvédelem BiPi nyomán - Eredményhirdetés
Trianon 100
Gondolatok a Koronavírus idejére
A Táborkereszt újság 2020. nagyböjti száma
Nagyböjti gondolatok 2020.
Keresztényüldözés Európában
Pályázat: Teremtésvédelem BiPi nyomán
Az MKPK felhívása: Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
NEK 2020 szentségimádás

2019
Adventi gondolatok 2019
Adventi üdvözlet
Ökumenikus advent Csepelen 2019.11.24.
Táborkereszt újság 2019. 3. szám
Ökumené és cserkészet
Táborkereszt újság 2019. pünkösd
Táborkereszt újság 2019. nagyböjt
Prokop Péter ünnepség Csepelen


2018

Táborkereszt újság 2018.
Adventi gondolatok 2018.
November 2. Halottak napja
Házasság vagy élettársi kapcsolat?
Anna Kolesárová legyen a keresztény fiatalok példaképe
Nagyböjti gondolatok

2017
Brenner János boldoggá avatása
Egy cserkész vallomása az Eucharisztiáról
Cserkész Taizé

2016
2016.08.20-án Dr. Csurgay Árpád állami kitüntetést kapott

2015
2015.11.16-án Dr. Baldur Hermans elhunyt
Kaszap István idézetek
Kaszap István leporelló sok nyelven
2015. Kaszap István születésének centenáriuma

2014
2014. március: Magyar Örökség Díjjal ismerték el Csonka Ferenc cserkészlelkipásztor munkásságát

2013
2013.02.05. Homoszexualitás és cserkészet

2012
2012.12.28. Megjelent a Táborkereszt újság ünnepi száma
2012.11.14. Táborkereszt Egyházo Konvent
2012.06.25. Arató László köszöntése
2012.04. Teleki Pál 90 éve lett a Magyar Cserkészszövetség első Főcserkésze
2012.04.19. 25 évvel ezelőtt avatták boldoggá cserkésztestvérünket, a francia Callo, Marcellt

2011
2011.06 3. Búcsú az új szolgálati helyre távozó Brückner Ákos Atyától
2011.06.4. Az összetartozás emléknapja
2011.05.29. Elhúnyt Mádl Ferenc
A 2011-es Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozója (Magis 2011)
2011. április Megemlékezés Teleki Pál haláláról

2010

2010.10.23 Brückner Ákos atya állami kitüntetése
2010.11.10. Táborkereszt Egyházi Konvent
2010.10.15-17. Táborkereszt Őszi Találkozója
2010.06.19. Kovács Richárd cserkésztestvérünk pappászentelése
2010.04.15. Elhúnyt Ádám János SJ atya
2010. Beer Miklós jubileumi köszöntése
2010.11. Manhattani nyilatkozat
2010. A papság éve
2010.02.5. Lélekújító hétvégék

2009

2009.12.22. Betlehemi láng
2009.11.11. XVII. Táborkereszt Egyházi Konvent
2009.11.06. Táborkereszt Országos Találkozója
2009.10.27. Elhúnyt Tóth Gyula atya
2009.04.17. Boldogok a tisztaszívűek konferencia
2009.03.20. Táborkereszt Konferencia

2007.09.01. Elvárások a cserkészet felé Kaszap István példája nyomán
2007.11.10. Brenner János
2007.11.14. XVI. Táborkereszt Egyházi Konvent


2019

Adventi gondolatok 2019

December 1. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (A)
Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére

JUHÁSZ GYULA:
Rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
Aminisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

December 2. hétfő
Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött

BiPi az egész ember fejlesztésére bíztatott: a szellemi, erkölcsi, fizikai, mentális, szociális, intellektuális és érzelmi szempontokra egyaránt. Ezek a szempontok mind eszközök voltak a cserkészet alapelveinek a megalkotásához, amelyek a cserkész ígéretben és törvényben körvonalazódnak.
1.    Becsületszavamra ígérem, hogy mindig a tőlem telhető legjobbat teszem.
Mt 24:37-44
„Ezért legyetek éberek, mert nem tudjátok, hogy melyik napon jön az Uratok” (Mt 24:42)
A(z angol) cserkésztörvény első mondata jó bevezetés ahhoz, hogy megmagyarázzuk, MIT ígérünk meg…
A becsületszavamra azt jelenti, hogy az ígéretemmel teljesen egy vagyok… vagyis megígérjük, hogy életünk végéig megtartjuk a fogadalmunkat és a cserkésztörvényeket. Ahogy ISTEN megígérte minden embernek, hogy elküldi a Fiát minden ember dicsőségére, mi megígérjük neki és a világon élő minden embernek, hogy mi olyan embert igyekszünkképezni, aki birtokosa annak a „minőségnek, amely magában foglalja a tiszteletet, az önérzetességet és a becsületességet”. Nem mindig könnyű megtartani az ígéretünket, időnként gyarlók vagyunk: de MEG KELL TENNÜNK A TŐLÜNK TELHETŐ LEGJOBBAT, hogy megőrizzük saját becsületünket és minden cserkész becsületét és önazonosságát.
Mindezekkel arra figyelünk, amit az evangélium (Mt 24:37-44) ma üzen, mert nem tudjuk, mely napon jön az Úr.
Aktivitás: Próbáld meg kitölteni az alábbi táblázatot Advent első hetében: Mi volt nehéz ma a számomra, mégis a becsületem kedvéért megpróbáltam a tőlem telhető legjobbat tenni? (Például: Ma nagyon lusta voltam, sokáig akartam ágyban maradni. Mégis felkeltem, és reggelit készítettem a családom számára. Vagy meg akartam venni valamit, amire igazából nincs szükségem. Inkább a pénzt jótékonyságra fordítottam.Nehéz volt, de a magam becsületéért, és a karácsonyi megünneplésének méltó előkészületeként a következő jócselekedeteket tettem.)

2019.12.01.
2019.12.02.
2019.12.03.
2019.12.04.
2019.12.05.
2019.12.06.
2019.12.07.


December 3. kedd: XAVÉRI SZENT FERENC
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta

„Virrasztani”: a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy valaki lemond az éjszakai alvásról. Vagy azért, hogy tovább dolgozzék. Vagy, hogy az ellenség meg ne lepje. Innét ered a szó képesértelme: virrasztani annyi, mint ébernek lenni, küzdeni  restség és hanyagság ellen, hogy célhoz érjen az ember. A hívő számára a cél ez: álljon készen az Úr fogadására, amikor eljön az ő napja. Azért virraszt, azért éber, hogy bár éjszakában él, mégse az éjszaka, hanem a világosság fia legyen.

December 4. szerda
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!

„Öltsétek magatokra Krisztust”
Szeretem nézni azt, aki jól öltözött. De nemcsak ruhát, hanem magatartást is tudunk magunkra ölteni. Egy emberöltő tartamára Te magad is emberlétünk hétköznapi formáiba burkolóztál. Így hívtál meg minket arra, hogy viszonzásul meg téged öltsünk magunkra. Egész keresztény életünkre szóló adventi programod lett ez az eszmény: szinte az összetéveszthetőségig hasonlítsunk rád.

December 5. csütörtök
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre

Jézus Krisztusban Isten nemcsak megszólítja az embert, hanem keresi is. De miért keresi őt? Mert az ember eltávolodott tőle. (II. János Pál pápa)

December 6. péntek
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak

Szent Miklós püspök emléke „csodatévőként” maradt fenn. Pedig ő bizonyára nem ezt akarta; „a hitnek szabálya, a béketűrésnek példányképe és az önmegtagadásnak tanítója” kívánt lenni, ahogy liturgikus szövegünk megfogalmazza róla.
Szent Miklós nyomdokain járva mindenki lehet bizonyos értelemben „csodatévő”. Egy nem várt szeretetcselekedettel, egy valódi jóságból fakadó, nem érdekből tett szeretetgesztussal kis csodát tehetünk embertársunk életében. S ez oda vezethet, hogy talán ő is rácsodálkozik Isten jóságára és szeretetére.

December 7. szombat: SZENT AMBRUS
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz

A királylány mesebeli csókja nyomán a békából királyfi lesz… Kis ember-béka voltam még, amikor Szentlelkedet csókoltad belém, Istenem! Igaz, anyám szemében királyfi voltam addig is. De minden anyai álomnál nagyszerűbb lett a valóság: a keresztségben istengyermek lettem. Mert a csak fiadnak kijáró csókkal, Szentlelkeddel illettél akkor, Istenem!

December 8. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Tele lesz a föld az Úr ismeretével

2.    A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
Mt 3:1.12
Én vízzel keresztellek a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam. A saruit sem vagyok méltó hordozni. A Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.
Vallás és lelkiség a kulcskérdése a cserkész módszernek. A két nagy világszervezet némileg eltérő módon fogalmaz.
A cserkészmozgalom világszervezete, a WOSM az Alapvető Elvek megfogalmazásában az Isteniránti kötelességet, amely a cserkészmozgalom alapelve, így határozza meg:„ragaszkodás a lelki alaplevekhez, hűség a valláshoz, amelyhez tartoznak és elfogadása azoknak a kötelezettségeknek, amelyek ebből következnek.” Figyeld meg a különbséget a címben és a szöveg egészében, amelyből kimarad az „Isten” szó. Ez arra világít, hogy a szervezethez nem monoteista vallások is tartoznak,mint pl. a hinduizmus, és olyanok, amelyek nem fogadják el a személyes Istent, mint pl. a buddhizmus.
Alánycserkészek szövetsége (WAGGGS) a 21. Világ Konferencián 1972-ben a következőképpen fogalmazott: Az Isten iránti kötelesség lényege annak afelismerése, hogy az Isten iránti hűség a hozzá vezető út keresése, egy magasabb rendű létezés, és ennek a felismerése magasabb, mint a legmagasabb spirituális alapelvnek az embere. A nemzeti szervezetek pontosíthatják a meghatározást.”
Számunkra katolikusok számára az Isten iránti kötelesség döntő szempontja a hűség, aminek cserkész életünket át kell hatnia. Istennek az első helyre való helyezése képessé tesz minket, hogy legjobb adottságaink szerint valósítsuk meg Isten törvényét, amely alapja a lánycserkészek törvényének és fogadalmának.
Amikor megkeresztelkedtünk a „Szentlélek és a tűz” által, megszülettünk Krisztusban, és kiváltképp az Advent idejében emlékeznünk kell az Istennek, minden cserkésznek és a körülöttünk lévő összes teremtménynek tett ígéretünkre.


December 9. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt

Ég szülte Földet, Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját.

December 10. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Az Úr eljön, és mint pásztor úgy legelteti nyáját, ölébe veszi bárányait

A szobrász megpillant egy levágott törzset. Megtetszik neki. A fa tetszett meg neki? Nem! Képzeletében már látja, mit fog belőle faragni. Így néz Isten is ránk, emberekre.
(Szent Ágoston)

December 11. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

A karácsonyi időszakhoz, a karácsonyi ünnepkörhöz számos népszokás fűződik (betlehemezés, pásztorjáték, háromkirály-járás, kántálás stb.). Szűkebb környezetetekben érdeklődjetek, hogy szüleitek, nagyszüleitek milyen néphagyományokra emlékeznek. Gyűjtsétek össze, tanuljátok meg, hogy ti is tovább tudjátok majd adni.

December 12. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód

Miként mi a „Szentlélek és tűz” által lettünk megkeresztelve, Krisztusban újjászülettünk, és kiváltképp az Ádventben emlékeznünk kell az Istennek tett ígéretünkre, nekünk, cserkészeknek és minden körülöttünk lévő teremtménynek.

December 13. péntek: SZENT LÚCIA
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

Imádkozzuk a cserkésztörvény imáját:
Atyánk, áldd meg mindenütt azokat, akik segítik a fiatalemberek szívének, értelmének és testének alakítását. Emlékezzünk arra, mit gondoltak és tettek a nap folyamán.
Ha hamisság és tiszteletlenség történt, legyünk mi MEGBÍZHATÓAK.
Ha képmutatást és hitszegést látunk, legyünk HŰSÉGESEK.
Ahol másokat nem vesznek figyelembe és puszta anyagiasság érvényesül, legyünk SEGÍTŐKÉSZEK.
Ha kétségbeesett embereket látunk, legyünk BARÁTSÁGOSAK.
Helytelen viselkedés légkörében legyünk UDVARIASAK.
Ahol a férfiasság brutalitásban és nyerseségben nyilvánul meg, legyünk KEDVESEK.
Bár a törvényszegés és a szabályok nevetségessé tétele közönséges,legyünk KÖTELESSÉGTUDÓAK.
Amíg mások zúgolódnak és mogorvák, legyünk VIDÁMAK.
Ha a környezetet pazarlás és szertelenség rongálja, legyünk TAKARÉKOSAK.
Ha veszéllyel és kísértéssel szembesülünk, legyünk BÁTRAK.
Ha szennyezést és fertőzést látunk, legyünk TISZTÁK.
Amíg a tanúságtétel istentelenség, emlékeztessünk a TISZTELETRE.
Röviden: a világon nemzedékről nemzedékre hiányolják a jó példát, cserkészként álljunk fel, nőjünk fel, legyünk igazi felnőttek. Ámen.

December 14. szombat: KERESZTES SZENT JÁNOS
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön

Az előttünk álló kihívás kemény: csak az élet értékében hívők egyetértő együttműködése tudja elhárítani a civilizáció összeomlását, aminek következményei beláthatatlanok lennének. (II. János Pál)

December 15. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Boldog Brenner János)
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Maga az Isten jön, és megszabadít minket

3.    A cserkész ahol tud, segít.
Mt 11:2-11
11:5: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.
Jézus megmagyarázza Keresztelő Szent Jánosnak királysága jeleit, amelyek általa működnek, és Jánost többnek mondja egy prófétánál. Jézus korábban kijelentette, hogy a lélek gyógyítása fontosabb a test gyógyításánál. Ez a számunkra azt jelenti, hogy másnak segíteni nem szükségképpen fizikai segítséget jelent, hanem lelki segítség is lehet. Az adventi időben mi, katolikus cserkészek próbáljunk azígéretünk szerint élni és osszuk meg…

 December 16. hétfő
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből

Aktivitás: Az Advent idején kipróbálhatjuk, hogy meghívunk valakit, akinek nehézségei vannak az életben, és eltávolodott a hittől, hogy térjen vissza a szentségekhez.
Több egyházközségben Advent idején a megbékélés estjeit vezették be. Hívj egy barátot vagy családtagot, aki egy ideje eltávolodott. Eszköz lehetsz, akit Isten kiválasztott arra, hogy őt visszavezesd az egyházba. Van jobb ajándék ebben az időszakban annál, hogy valaki visszatér a közösségbe a szentségek által? Ez az, ahogy lelkileg segíteni tudunk más embereknek az adventi időszakban.

December 17. kedd
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar

BABITS MIHÁLY: EUCHARISTIA
Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős
törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe – de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér
minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet…
Mit ér nekünk a Test, a Vér,
ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?
Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

December 18. szerda
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak

A betlehemi jelenetben teljes társadalmi ranglétrát látunk, egyszerű, sajtszagú pásztoroktól koronás uralkodókig, sőt, Heródes hatalomféltéséig. Az ünnep komoly botlatókő, felveti a társadalmi felelősség kérdését, hiszen az alkalmi korcsolyapályát felavató helyi hatalmasságtól a köztéri jászolba húzódó csövesig elképesztő széles a skálája ünnepi hiányainknak és teljességeinknek. És nem feledhető a betlehemi csecsemőgyilkosságok ügye. Túl sokan vagyunk a bolygón, pedig gyilkoljuk egymást rendesen. Gyerekkatonák, elhajtott magzatok, kukába dobott babák, hit vagy bosszú jegyében falhoz csapdosott csecsemők hullanak körülöttünk, míg keressük a csillagot, a családi fészket, a tökéletes kényelmet, a pihe-puha lágyságot, a boldog új évet. (Lackfi János)

December 19. csütörtök
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne

Az ember sorsának beteljesedését önmaga őszinte elajándékozásával éri el, azzal az ajándékozással, amely csak az Istennel való találkozásában lehetséges. (II. János Pál)

December 20. péntek
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Kisded születik, na de hogyan lehet egy magatehetetlen csecsemő a világ teremtője? Hogyan fér el a világ egy babatenyérben? Egy új élet születése mindenestül felforgatja a család és az univerzum rendjét. „Nem Messiás-é minden új szülött, fénylő csillag, mely feltűnik a családnak, csak későbben válik szokott pimasszá” – mondja Madách. Hová lesznek később megváltó álmaink, hová a teljesség, mely belénk van kódolva, mikor még lehetnénk „tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász”? (Lackfi János)

December 21. szombat
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
 
Nem harsonával,                
Hanem jött néma, igaz öleléssel,            
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
 
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

December 22. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

4.    Eleget tenni a cserkésztörvénynek
Mt 1:18-25
1:23: „Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni”. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Ha csalást, tiszteletlenséget észlelünk, legyünk hitelesek! Ha képmutatást és szószegést tapasztalunk, legyünk hűségesek! Ahol másokkal szemben tiszteletlenségés puszta anyagiasság érvényesül, legyünk segítőkészek. Helytelen viselkedés légkörében legyünk udvariasak. Ahol a férfiasság brutalitásban és nyerseségben nyilvánul meg, legyünk kedvesek. Bár a törvényszegés és a szabályok nevetségessé tétele közönséges, legyünk kötelességtudóak. Amíg mások zúgolódnak és mogorvák, legyünk vidámak. Ha a környezetet pazarlás és szertelenség rongálja, legyünk takarékosak. Ha veszéllyel és kísértéssel szembesülünk, legyünk bátrak. Ha szennyezést és fertőzést látunk, legyünk tiszták. Amíg a tanúságtétel istentelenség, emlékeztessünk a tiszteletre.

December 23. hétfő
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat

Aktivitás:
Ezen a héten próbáljunk meg a cserkésztörvény valamennyi pontjának kis tettekkel eleget tenni. Jelöljük meg mindegyiket!

Hiteles   
Hűséges   
Segítőkész   
Barátságos   
Udvarias   
Kedves   
Kötelesség-tudó   
Vidám   
Takarékos   
Tiszta   

 December 24. kedd
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad

SZENTESTE
A tréfa és nevetés ellenért ezen a karácsonyon a 13 éves Frank Wilson nem volt elégedett. Igazság szerint megkapott minden ajándékot, amire vágyott, és élvezte a hagyományos Szentestét a rokonokkal együtt. Mindazonáltal nem volt boldog, mivel ez volt az első karácsony a bátyja, Steve nélkül, akit abban az évben megöltek a háborúban. Franknek nagyon hiányzott a bátyja és a legszűkebb társasága.

Frank nyugtalan érzéssel elköszönt a rokonoktól és megmagyarázta a szüleinek, hogy elmegy és meglátogatja egy barátját. Onnan haza tud sétálni. Akkor már hideg volt odakint, Frank felvette az új kockás dzsekijét. Ez volt a KEDVENC ajándéka a nagymamájától. Az összes többi ajándékot, amit kapott, felrakta az új szánkójára. Aztán Frank elindult az éjszakába abban a reményben, hogy megtalálja acserkész csapatparancsnokát. Bár bölcsességben gazdag volt, a vezető a „The Flats” negyedben lakot, a városnak abban a részében, ahol főként szegény emberek éltek, és alkalmi munkákból segítette eltartani a családját.

Nem találta otthon a barátját, Frank leballagott az utcán hazafelé. Ahogy sétált, fák villanásait és sok kis ház dekorációját pillantotta meg. Aztán egy homlokzati ablakon keresztül megpillantott egy koszos szobát, ahol puha harisnyák lógtak egy üres tűzhely fölött… egy asszony ült a közelben … sírva. A harisnyák emlékeztették Franket a módra, ahogy a bátyjával a sajátjaikat akasztották egymás mellé.

Egy hirtelen gondolat villant fel Frankben: még nem tette meg az aznapi „jó cselekedetét”. Mielőtt az ötlet elmúlt volna, bekopogott az ajtón. Igen, hallatszott az asszony csüggedt hangú válasza. Bemehetek? – kérdezte Frank. Szeretettel köszöntelek – volt a válasz. A fiú ajándékokkal teli szánkóját látva azt gondolta, adománygyűjtő úton van, ezért azt mondta, hogy nincs se étele, se ajándéka, hogy adakozni tudjon. A hangja elcsuklott… Nincs semmim a saját gyerekeim számára sem. Nem, néni, nem azért vagyok itt, válaszolt Frank. Kérlek, válassz valamilyen ajándékot, ami megtetszett neked a szánkóról. Örömteli pillantással választott az asszony némi édességet, egy játékot, egy játék repülőgépet és egy puzzle-t. Amikor az új cserkészlámpást vette el, Frank csaknem felkiáltott, de visszatartotta magát. Végül a harisnyák megteltek.

Megmondanád a nevedet? – kérdezte, amikor Frank indulóban volt. Hívj csak KARÁCSONYI CSERKÉSZNEK.  Meglepődve a nagylelkűségen így válaszolt: Isten áldjon meg téged, te Karácsonyi Cserkész!

A látogatásból Frank megindultan, és a szívében az öröm egy bizonyos szikrájával távozott. Megértette, hogy a bátyja elvesztése miatti bánata nem az egyetlen bánat a világon. Mielőtt elhagyta a Flats-et, elajándékozta az ajándékai maradékát is. Még a kedvenc kockás dzsekije is egy didergő fiatal fiúé lett. Most már Frank hazafelé vette az útját, átfázva és nyugtalanul. Hogyan tudja elmagyarázni a szüleinek, hogy ő az ÖSSZES ajándékát odaadta? Mit fognak mondani? Egyáltalán megértik?

Frank hazaért, belépett a házba. Látva az üres kezeit és a hiányzó dzsekit, az apja azonnal megkérdezte, hol van a dzsekid, fiam… hol vannak az ajándékaid. Odaadtam azokat, válaszolta Frank. Micsoda? … a repülőgépet Susan nénédtől… a kabátot a nagymamától, a cserkészlámpásodat? Mit gondolsz, mi azt hittük, boldog vagy az ajándékaiddal! Hogy lehetnek ilyen ötleteid… hogyan magyarázzuk el a rokonoknak, akik annyit vásároltak neked? Az apja kimérten szólt… a te választásod, fiam. Nem tudunk adni több ajándékot. Úgy hiszem, le kell feküdnöd most.

Azzal, hogy a bátyja elment, a családja csalódott benne, Frank hirtelen rettenetesen egyedül érezte magát. Nem várt a nagylelkűségéért jutalmat; a cserkészet azt tanította neki, hogy a jó cselekedet véghezvitelében benne van a saját jutalma. Nem kívánta vissza az ajándékait; ámbár csodálta volna, ha még egyszer igazán örülni tudna az életben. Frank a bátyjára gondolt és álomba zokogta magát.

Másnap reggel lement és a szüleit karácsonyi zenét hallgatva találta a rádió mellett. Aztán a műsorvezető bejelentette: van egy csodálatos karácsonyi történetünk a „The Flats”-ből. Egy nyomorék fiúnak odalent van egy új szánkója, egy másik fiatalembernek van egy remek kockás dzsekije, és különböző családok arról számolnak be, hogy a gyerekeik éjszaka boldogok lettek egy tinédzser fiú ajándékaitól, aki magát egyszerűen Karácsonyi Cserkésznek nevezte. Senki sem tudta azonosítani őt, de a gyerekek a Flat-en állították, hogy a Karácsonyi Cserkész maga volt az öreg Mikulás képviselője.

Frank az apja karjaiba esett, átölelte a vállát, és látta az anyját, aki könnyei között mosolygott. Miért nem mondtad el nekünk, fiam? Mi nem értettünk. Olyan büszkék vagyunk rád. A karácsonyi énekek az éter hullámain ismét megtöltötték a szobát zenével… Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek. 

Áldott karácsonyt mindenkinek … és emlékezzetek a cserkészek kötelességére!


25. szerda: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását

„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke.
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.” Ámen. (Pilinszky János)


Adventi üdvözlet

Kedves Katolikus Cserkészek!

Az idei Advent egyedi és különleges mindnyájunk számára.
Egyedi, mert a mi életünkben csak ebben az egyházi évben készülhetünk Budapesten tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra!
Különleges, mert kettős. Kettős, mert készülünk az Úr karácsonyi eljövetelére - mint máskor. Kettős, mert jövő őszig készülünk arra a különleges eseményre, amikor Legszentebb Teste-Vére előtt hódolunk, és éljük át a Kongresszus minden eseményén elevenítő jelenlétét.
Az első Advent gondolatául ajánlom Ady verseiből "Az Úr érkezését", amikor Karácsonykor átélhetjük átkaroló ölelését. A második, hosszú "adventben" (a Kongresszusig) vezessen minket Babits verse, az Eucharisztia. (Megtaláljátok a cserkész imakönyvben is a miseénekek között.) A költő szavaival: magát adva étkül, közösségbe von a Végtelen Istennel; és éppen ezáltal közösséget alkot belőlünk is - egymással.

Jó munkát!
Kispál György

Ökumenikus advent Csepelen 2019.11.24.
November  24-én remekül sikerült a csepeli ökumenikus cserkész-advent. Mivel  nagyon  sok  kisgyermekes  család jött össze, Bóna Zoli bá' jól alkalmazkodott, és "interkativ" módon vezette az imát. Még ifjabb Bóna Zoltán,  országgyűlési  képviselő,  amúgy  cserkésztestvérünk is végig velünk  volt. A cserkészek és kiscserkész palánták vihettek maguk készítette - tavalyi  papírokba - csomagolt szaloncukrot! Na ilyet se tud mindenki! Mézeskalácsot,   maguk   készítette  Mikulást,  és  arany-ezüst  kicsi tobozokat. Fülig ragacsos, könyékig arany-ezüst festékkel borított, de boldog gyerekek térhettek haza.Táborkereszt újság 2019. 3. szám

Letölthető a könyvtárból

A tartalomból:
 • Egy Márton Lajos-festmény története
 • Világítunk (Halottak napja)
 • Betlehemi Békeláng
 • A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 2019. október 5-i üléséről
 • Az Istennel hadakozó, istenkereső Ady Endre

Ökumené és cserkészet

Cserkészesemények kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogyan lehet a különböző felekezetekhez tartozó cserkészek részére úgy megvalósítani az ökumenét, hogy az az egységet is kifejezze és felekeztek előírásait is figyelembe vegye. Ezért a Táborkereszt  által az ökumenéről szóló két ismertetőt egy pdf dokumentumban elhelyeztünk a könyvtárban: Ökumené és cserkészet.

Táborkereszt újság 2019. pünkösd

Letölthető a könyvtárból

A tartalomból:
 • Cserkész önkéntesek a NEK 2020-ért, avagy hogyan tudnak segíteni cserkész önkéntesek több tízezres egyházi rendezvényen?
 • Bemutatkozik az ICCS, a katolikus cserkészek világszervezete
 • Cserkészgyűjtemény régen és napjainkban.
 • Emlékezés Csermely Lászlóra

Táborkereszt újság 2019. nagyböjt

Letölthető a könyvtárból

A tartalomból:
 • Egy lépéssel közelebb az Eucharisztiához
  Képes beszámoló egy gyakorlati cserkészfoglalkozásról
 • A nyári táborban megvalósítható ötletek a NEK2020-ra készülve
 • Ki vagyok, mi vagyok?
 • Nagyböjt kívül és belül
  Harminc kérdés és válasz segít a készületben
 • ESEMÉNYEK
 • FELHÍVÁS: 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest

Prokop Péter ünnepség Csepelen

A száz éve született Prokop Péter festőművész papra emlékeztek Csepelen. Az ünnepségen imát mondott Michael August Blume apostoli nuncius. A magyarországi pápai nuncius a Michigan tó mellett nőtt fel. (Talán) magyar nagymamája miatt a Magyarok Nagyasszonya templomba járt, amit éppen akkor festett ki  Prokop Péter.  Fiatalon a nuncius atya is cserkészkedett. Emiatt a csepeli Prokop ünnepségen helybéli cserkészek (813. sz. Ottokár püspök cserkészcsapat) köszöntötték, és adtak át cserkész ajándékokat.
Az ünnepségről a Magyar Kurir tudósított.


2018

Táborkereszt újság

Több év kihagyássával újból megjelent a Táborkereszt újság:
2018. karácsonyi szám


Adventi gondolatok 2018.

December 2. Advent 1. vasárnapja
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36

Rónay György:
Advent első vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

„A vasárnap a pihenés napja. A lustálkodás nem pihenés.” (BiPi: Scouting for boys, 701)

December 3. hétfő
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11

Az ember személyi méltósága a természetben lefoglalt kiváló helye és istenfiúi rendeltetése mind abban a tényben gyökerezik, hogy Isten képmása.
A kereszténységgel az emberiség hallatlan reménysége született újjá. A szabadság kora köszöntött be. A krisztusi üzenet elsősorban az ember ontológiai felszabadulását hozta. Addig a vak sors, a csillagok járása, a jó vagy a rossz szellemek meg a kegyetlen, féltékeny istenek tartották rettegésben az embereket. A kinyilatkoztatás megszabadította őket a Fátumtól, a végzet-hittől. Amikor üdvözítő Istenünk emberszeretete megjelent Jézus Krisztusban, a Fátum bilincse széttörött. Az Evangélium valóban örömhír volt. (Szabó Ferenc)

„Emlékezz Szent Pál mondására: Isten a reménység Istene. A remény ad neked bátorságot és vigasztalást a bajban, és a te reménységed bíztatja a környezetedet a kitartásra.” (BiPi: A cserkész, 1920, április 24, 337)

December 4. kedd
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24

Jézus önmagunk odaajándékozásának, az életünk feláldozására is kész szeretetnek csodálatos nyelvén szól hozzánk. Könnyű ezen a nyelven beszélni? Nem, ezt ti is jól tudjátok. Nem könnyű elfeledkeznünk önmagunkról: az önző és birtoklásra irányuló szeretettől elszakadva megnyílnunk az önmagát ajándékozó ember örömére. (II. János Pál)

„A jóakarat Isten akarata” (BiPi: Rovering to Succes, 16, 293)


December 5. szerda
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37

Advent a vágyakozás ideje. A vágyakozás szerető kívánkozás az után, ami mélységesen betöltheti és kielégítheti szívünket. A vágyakozás mindig a szeretettel kapcsolatos, a szívvel, amely a vágyakozás révén tágul ki. Szent Ágoston szemében a vágyakozás az ember egyik alapjellemzője. Az ember lényege szerint olyan valaki, aki Isten után vágyakozik. Ez nem mindig nyilvánvaló, de minden földi vágyakozásban ott rejlik ez a végső, Isten utáni vágyakozás is. (Anselm Grün)

"Nagy érték és nagy művészet csendben lenni. Tanuld ezt. Egy ember beszéde sokat mond a csendes hallgatónak. A csendes ember az, aki csak akkor beszél, ha nagyon fontos mondanivalója van azok számára, akik hallgatják. A csendes ember teszi a dolgokat." (BiPi: Rovering to Succes, 156, 886)

December 6. csütörtök
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27

Ismeretlen szerző:
Adventi kérés
Azt mondtam egy angyalnak,
aki az év kapujánál fogadott:
adj nekem egy lámpást,
hogy biztos léptekkel
mehessek szembe
a bizonytalansággal.
Ő így válaszolt:
- Indulj csak a sötétbe,
és tedd kezed Isten kezébe.
Ez jobb, mint egy lámpás,
és biztosabb, mint egy ismert út.

"A szabadság szeretettel együtt csodákra képes. Gondolj ki valamit." (BiPi: 1921. július, HQG - 409)

December 7. péntek
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént.
Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három - múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk….
Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódáról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek - megszületvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. … Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. (Pilinszky János)

„Tégy próbát és gondolkodj, mielőtt teszel valamit, és kérdezd meg magadtól: ’Vajon Isten akarata, hogy ezt megtegyem?’ Ha az eszed azt válaszolja: ’Igen’, akkor tedd meg. Ha azt mondja: ’Nem’, akkor ne tedd meg. Nem nehéz az egyenes és tiszta élet, csak emlékezz mindig erre: először gondolkodj, azután cselekedj.” (BiPi: Girl Guiding 107)

December 8. szombat
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben minden ember, egész társadalmak szenvedése benne remeg! Segíts, hogy a Szentlélek erejével legyőzhessünk minden bűnt: az ember és a „világ bűnét”, a bűnt minden formájában. Nyilvánuljon meg még egyszer a világ történetében a Megváltás végtelen üdvözítő hatalma: az irgalmas szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! Formálja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága! (II. János Pál)

„Hiszem, hogy az első feladatunk az életben, hogy boldogok legyünk. A világ minden szépségével és a boldogság napsugarával azt jelenti a számunkra, hogy élvezzük. […] A legrövidebb és a legeslegbiztosabb út a boldogsághoz az, ha másokat boldoggá teszünk.” (BiPi: Adventuring To Manhood 177)

December 9. vasárnap Advent 2. vasárnapja
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

"Készítsétek az Isten útját, tegyétek egyenesé az ösvényeit. Minden
völgyet töltsetek fel és minden hegyet és dombot egyengessetek el." (Lk 3:4)

Gondolj az életedre: családodra, iskoládra, barátaidra. Hogyan próbál
Isten beszélni veled? Keresd Isten nyomát az életedben. Figyelj Isten
jelenlétére egy személyben vagy egy élethelyzetben.

"A lélek benne van minden fiúban; ezt fel kell fedezni és elő kell
hozni." (Bi-Pi)

December 10. hétfő
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26

"Miről gondolkozol a szívedben? Mit könnyebb mondani, azt hogy bűneid megbocsátattak, vagy azt, hogy kelj el és járj?" (Lk 5:23)

Kit hanyagolsz el leggyakrabban az életedben? Miért van ez így? Mit tehetsz, hogy bevond az életedbe? Próbáld felismerni Jézus jelenlétét a beteg emberekben. Gondolj valakire, akiről tudod, hogy beteg és keresd fel ma.

"Hiszek abban, hogy azért teremtettünk ebbe a csodálatos és gyönyörű világba különleges képességekkel, hogy méltányoljuk ezt, néhány esetben örülhessünk annak, hogy tettünk a fejlesztése érdekében és azért is, hogy segíthessünk más embereknek ahelyett, hogy föléjük kerekednénk és mindenek előtt, hogy élvezzük az életet, ami azt jelenti, hogy boldogok legyünk.” (Bi-Pi)

December 11. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14

Heinrich Spaemann:
Szüntelen Ádventben
Gondolatok a Paruziáról
Életünk vezérgondolatává kellene tennünk, hogy az újra eljövendő Úr érkezésének örvendezzünk, és megérkezésére méltók legyünk. Az kellene, hogy fő gondunk legyen, milyen elfoglaltságban talál minket, és szolgálatában hűségesnek talál-e minket. Az eljövendő világ sajátosan igazibb és ugyanakkor más, mint a mostani.
Ha így tennénk, életünkben sok minden nagy kicsivé lenne, sok kicsi pedig naggyá lenne. Minden a maga valóságos méretében mutatkozna, és hazugságunk lelepleződne a jövendő igazság színe előtt.
Igen, az őshazugság ereje az, hogy a valóság arányait – Isten, világ, örökkévalóság, idő – állandóan ellenkezőleg mutatja. Az árnyékos mulandót csalogató, éles fénybe állítja, hogy szívünket reá függesszük, és az igazi fényt elveszítsük szemünk elől. De az eljövendő világ világossága leleplezi a csalást, és ha ezt szemünk előtt tartjuk, szabadok vagyunk.

"Sohasem bukunk el, ha megpróbáljuk megtenni a kötelességünket, de
mindig elbukunk, ha elhanyagoljuk azt.” (Bi-Pi)

December 12. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30

Kétségtelenül ijesztő az aránytalanság a „halál kultúráján” munkálkodók kezében lévő sok és hatalmas eszköz és azon lehetőségek között, amelyekkel az „élet és szeretet kultúrájának” terjesztői rendelkeznek. Mi azonban tudjuk, hogy bízhatunk Isten segítségében, akinél semmi sem lehetetlen. (vö. Mt 19,26)  (II. János Pál)

"A természet tanulmányozása megmutatja neked, hogy milyen gyönyörű és csodálatos dolgokat készített az Isten a világban, hogy élvezhesd. Legyél elégedett azzal, amit kaptál, és hozd ki belőle a legjobbat. Nézd a dolgok napos oldalát és ne az árnyasat.” (Bi-Pi)

December 13. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15

"A mennyek országa erőszakot szenved és az erőszak erősen fogja." (Mt 11:13)

Engedd Istennek, hogy cselekedjen életed minden területén és könyörögj, hogy békés szívvel fogadd el az ő az akaratát. Kérj Istentől bátorságot ahhoz, hogy terjeszd az örömhírt, hogy Jézus békéje és szeretete mindenkié. Készíts kártyákat és vidd el őket egy helyi otthonba, hogy emlékeztesd a lakókat Isten szeretetére, ami lehetővé teszi számukra, hogy béke legyen a szívükben, tudva azt, hogy Isten mindig velük van.

"Segítve a társait minden nap, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és mindig megtartva az igazságosságot, becsületességet és kedvességet előtte, annyira kevés külsőségességgel, amennyire csak lehet. A cserkészfiú kedves Isten számára." (Bi-Pi)

December 14. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19

"Mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Olyanok, mint a gyerekek, akik ülnek a piactéren és mondják egymásnak: Játszottunk a fuvolán nektek, de nem táncoltatok, gyászéneket énekeltünk, de nem gyászoltatok." (Mt 11:16)

Imádkozzatok ma a lehetőségekért, hogy megmutathassátok Krisztus szeretetét másoknak. Imádkozzatok, hogy folyamatosan tudjatok szeretettel figyelni egymásra - a kedveset, a gorombát, a szépet és a nem olyan szépet. Szeressétek egymást!

"A legjobb játékosok, akárcsak a legboldogabb élni tudók úgy tekintenek a munkájukra, mint egy játékra: Minél nehezebb a játék, annál élvezetesebbé válik." (Bi-Pi)

December 15. szombat
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13

"Az Emberfia is fog szenvedni a kezeik között? - A tanítványok megértették." (Mt 17:9)

Hogyan tudom szolgálni a szükséget szenvedőket a közösségemben? Válassz néhány játékot vagy háztartási eszközt - győződj meg róla, hogy jó állapotban vannak - és add egy szükséget szenvedő családnak. Adj!

"Fiúk ezrei kallódnak naponta az országunkban, hagyva, hogy karakter nélkül maradjanak és ezért haszontalanok maradnak saját bánatukra, szemet szúrva és veszélyt jelentve a társadalom számára. Csak úgy menthetők meg, ha a megfelelő hátteret vagy környezetet megkapják életük fogékony időszakában. (Bi-Pi)

December 16. vasárnap Advent 3. vasárnapja
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Az egész emberiség egyszerre vajúdik a harmadik évezred elején. földünket alkalmassá kell tennünk a közeledő századok és évezredek számára. A gigászi föladat hatalmas teherként nehezedik tudatra és tudatalattira. Egyeseket hősi áldozatra késztet. Mások mohón és sietve fogyasztják, amit még ma elfogyaszthatnak. Huhogó próféták is támadnak a pusztulást ecsetelve. A közeli és távoli múlt vérözönét feledők ábrándokba ringatják magukat.
Én, a keresztény hogyan gondolkodom, és hol állok ebben a kozmikus vívódásban?

"Mindig hangsúlyoztam, ha a megfelelő szellemiség van valahol, az a lehetetlen dolgot lehetségessé tudja változtatni a világban” (BiPi)

December 17. hétfő
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17

Sík Sándor: Tekintet nélkül

Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!

"Ne csak a barátaidnak tegyél napi jótettet, de az idegeneknek, sőt az ellenségeidnek is. (Scouting for Boys, 20. tábortűzi beszélgetés, 280)

December 18. kedd
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24

Én ismerem az igazat,
Birtoklom a szeretetet,
Hiszek ugyan benned,
Beszélek a felebarátról,
A pénznek szolgálok,
Sokat hallok az éhezőkről,
Kereszténynek nevezem magam,
Így van ez,
Könyörülj rajtam, Uram!
(A. Pereira)
- de nem azt mondom.
- de nem azt teszem.
- de nem bízom benned.
- de nem látom őt.
- de nem szégyellem.
- de nem törődöm velük.
- de nem vagyok az.
- de sokáig így nem maradhat.


"A cserkészlányok jelszava, aminek szellemében cselekednek, hogy Légy résen!, ami a készenlétet jelenti mindenféle szolgálatra, amit rájuk bíznak és ami több, tudják, hogy mit kell cselekedni, mert előzőleg gyakorolták." (GG - Cserkészlányok könyve, 63, 818)

December 19. szerda
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25

Mostanában hozzá vagyunk szokva a zajhoz, amiben a fontos üzenetek elvesznek. Kapcsold ki ma ezt a zajt, tedd le a fülhallgatód, kapcsold ki a TV-t és a rádiót. Figyelmesebben hallgasd inkább az embereket, akik körülötted vannak.

"A természet egy nyelvet adott nekünk, de két fület, így kétszer annyit hallhatunk, mint amennyit beszélhetünk” (Rovering to success - A boldogulás ösvényein, 159, 887)

December 20. csütörtök
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38

A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányával törődnek. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. (A. Schweitzer)

"Emlékezz: Most megmarad a hit, remény, szeretet - ez a három. De a legnagyobb a három közül a szeretet. - Cselekedj ebben a szellemben és nem fogsz hibázni. (The Scouter - A cserkészvezető, 1937. december)

December 21. péntek
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45

Mindnyájan, azok is, akik teljesen kudarcot vallottak az életükben, meg vannak hívva, hogy kövessék Jézust. Próbáld orvosolni néhány gyengeségedet ma - kérd a megbocsátást attól az embertől, akit megbántottál a múltban; próbálj megbocsátani annak, aki téged bántott meg; fejezd be a feladatod, amit felületesen végeztél el a múltban stb.

"Légy egy játékos Isten csapatában." (Rovering to succes - A boldogulás ösvényein, 199, 681)

December 22. szombat
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és megrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben felelős. Íme, ez az, amit a hívőknek életükkel és szavukkal fennhangon kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött el! Krisztus számodra is „út, igazság és élet” (Jn 14,6) (II. János Pál)

"Mi az egyes emberek kötelessége? Biztosan az, hogy fejlődjön, és a legjobban használja a csodálatos testi, lelki és szellemi adottságait, amit a Teremtő adott - nem, nem adott csak kölcsönzött - számunkra." (Önvizsgálat a roverek virrasztásán, 1928)

December 23. vasárnap Advent 4. vasárnapja
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45

Kérd az Urat, hogy segítsen téged Jézus szemével látni, és "ne ítélj meg senkit a külső alapján". Terjeszd ki Krisztus szeretetét másokra a csalódás idején is.
Látogasd meg templomod vagy közösséged valamelyik idősebb tagját, mintha egy családban lennétek. Vigyél neki kézzel készített ajándékot vagy képeslapot az otthonába. Oszd meg a karácsony szeretetét velük.

"Senki ember nem lesz igazán jó, hacsak nem hisz Istenben és nem tartja meg Isten törvényét." (Bi-Pi)

December 24. hétfő
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79

A megtestesült Ige az emberiség minden vallásában jelenlévő vágy beteljesedése: e beteljesedés Isten műve, és fölülmúl minden emberi elképzelést. Ez a kegyelem misztériuma. (II. János Pál)

„Próbáljátok meg úgy itt hagyni ezt a világot, hogy jobb legyen, mint ahogy kaptátok, és amikor eljön halálotok órája, azzal a boldog érzéssel halhattok meg, hogy legalább nem vesztegettétek az időtöket, hanem megtettétek a magatokét.” (BiPi)

December 25. kedd Karácsony
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18

Isten Fia a legnagyobb alázatosságban lett „egy közülünk”, ezért nem csoda, hogy a világi történetírás, melyet a zajosabb események és a látványosabb személyiségek érdekelnek, kezdetben alig figyelt föl rá. (II. János Pál)

"Senki sem tud úgy végigmenni az életen, ahogy senki sem tud végigmenni egy darab földön anélkül, hogy nem hagyna nyomot maga mögött, és ezek a nyomok gyakran hasznosak lehetnek azok számára, akik utána jönnek, hogy megtalálják az útjukat." (Bi-Pi)November 2. Halottak napja

cserkész síremlék


Házasság vagy élettársi kapcsolat?

Skrabski Árpád szociológus, demográfus, Kopp Mária orvos, pszichológus, Barsi Balázs ferences szerzetes pap beszélnek a házasságról és az élettársi kapcsolatról  a tudomány és a teológia szemszögéből..

Házasság-élettársi kapcsolat 1. rész
Házasság-élettársi kapcsolat 2. rész


Anna Kolesárová legyen a keresztény fiatalok példaképe


Koleszár Anna Anna Kolesárovát (Koleszár Anna) egy szovjet katona gyilkolta meg 1944 novemberében, mert nem volt hajlandó magát nekiadni. Beszámoló boldoggá avatásáról és rövid életrajza a Magyar Kurirban:
Boldoggá avatták Anna Kolesárovát Kassán

Ferenc pápa 2018. szeptember 2-án, vasárnap, a déli Úrangyala elimádkozása során azt mondta:
„Anna Kolesárová legyen a keresztény fiatalok példaképe.”


Nagyböjti gondolatok 2018.


golgota

Február 14. Hamvazószerda
Joel 2,12-18, Zsolt 50,3-6a.12-14.17, 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18

„Milyen nemes és boldog lehetne minden ember, ha esténként alvás előtt önmagába tekintene, s megállapítaná, mi szépet és mi kivetnivalót talál magában. Önkéntelenül is jobb elhatározással kezdené az újabb napot, és nem feledné, hogy a tiszta lelkiismeret teszi erőssé az embert.” (Anna Frank)

Tevékenység: A jellemnevelés egyik legkitűnőbb eszköze a Franklin-tábla: az elérendő jó tulajdonságok és a leküzdésre kijelölt hibák táblázatba foglalása. Készítsétek el, és legalább a nagyböjt idején használjátok önértékelésetekre. Mintát a Cserkészélet imakönyvében találtok: a Táborkereszt kiadásában a 21., az Ichthüsz kiadásában a 26. oldalon


Február 15. Hamvazószerda utáni csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25

„Nagyon kérem, halálom után szószékről hirdessék … minden magyar testvéremnek, hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni! Ez az egyedül igaz érték itt, ami odaát az örökkévalóságban, Isten színe előtt is megmarad. Mert van örökkévalóság! Van örök élet! Van lélek!” (Jávor Pál üzenete)


Február 16. Hamvazószerda utáni péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15

„Miért böjtöltünk, ha nem láttad,
miért sanyargattuk lelkünket,
  ha nem tudsz róla?”

Ne úgy böjtöljetek, mint ma,
hogy meghallgatást nyerjen
  a magasságban hangotok!

Reményik Sándor:
Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Február 17. Hamvazószerda utáni szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32

Sajnos sokszor beleesünk abba a hibába, hogy nem merjük azt tenni, amit jónak tartunk, amit szeretnénk, mert félünk, hogy mit szólnak mások, hogy elveszítjük szeretetüket, megbecsülésüket vagy saját jó hírünket. Másoknak akarunk megfelelni, nem Istennek és a szívünkben hangzó szónak. – A negyvennapos készület során talán a legnehezebb, hogy elismerjük: nem vagyunk egészségesek, hanem betegek, bűnösök vagyunk, irgalomra talált bűnösök, akikre Jézus szeretettel tekintett, és akiket meghívott.

„Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.” (Reményik Sándor: Kegyelem / részlet)

Nagyböjt 1. hete 2018.

Február 18. Nagyböjt 1. vasárnap
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15

Ferenc pápa felhívta a figyelmet annak a fontosságára, hogy szeressük, tiszteljük és óvjuk közös otthonunkat. Csak csodálhatjuk azt a szépséget és harmóniát, ami a teremtett világban van; Isten ajándéka ez úgy, hogy benne láthatjuk és szemlélhetjük Őt a művén keresztül. A cserkészek mindenütt a világban fontos szerepet játszhatnak a környezetünknek, ennek a csodálatos világnak a védelmében.
Napjainkban mi is lépten-nyomon használjuk a technika vívmányait, úgyszólván egy lépést sem teszünk okos telefonunk nélkül, „létezni sem tudunk” számítógép nélkül. Ezzel viszont mi is hozzájárulunk újabb környezeti problémák keletkezéséhez.
Mit tehetünk? Mutassunk jó példát, próbáljuk saját ökológiai lábnyomunkat minél kisebbre venni – legalább az első lépéseket megtenni ebbe az irányba, és az embereket is, akikkel találkozunk, erre figyelmeztetni.

Tevékenység: őrsödet, rajodat hívd meg egy olyan feladatra, hogy őrizzenek meg minden újrahasznosítható hulladékot: kartont, papírt, műanyag dobozokat, flakonokat stb. A nagyböjt során így összegyűjtött anyagokból húsvét hajnalára különböző dolgokat: mini kerteket, oltárra való dekorációt „garden of Easter” stb.) tudtok barkácsolni.

Február 19. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46

Nem csodálom, Uram, hogy megbántad a percet, amikor életre hívtad az embert. Mégis milyen jó, hogy irgalmas szereteted győzött! Hálát adok régi szövetségedért: nem pusztítod el vízzel a bűnös emberiséget. De még inkább köszönöm, hogy új szövetségedben olyan vizet adtál, amely csak a bűnt pusztítja el, de megment bennünket, bűnösöket.


Február 20. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15

Az imádság arra szolgál, hogy minden nap felvegyük a kapcsolatot Istennel, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy kérjük a segítségét ahhoz, hogy a legmélyebb meggyőződéseink szerint tudjunk élni. Jézus fontos szempontokat sorol fel arról, hogy miként imádkozzunk. A miatyánkot nem azért fogalmazta meg, hogy időnként elhadarva elmondjuk. Azt kérjük, hogy sose éljünk vissza Isten nevével, ne használjuk saját önző érdekeink, hatalmi törekvéseink vagy erőszakos tetteink számára. Azt kérjük, hogy az evangélium értékei érvényesüljenek az emberi együttélésben: egymás segítése, az ingyenesség, az irgalmasság, a legkisebbek középpontba állítása. Azt kérjük, hogy az emberhez méltó élethez legyen meg mindaz, ami nélkülözhetetlen. Azt kérjük, hogy olyan mértékben bocsásson meg nekünk Isten, ahogyan mi megbocsátunk. El szoktam-e mondani Atyámnak, hogy nekem mi a legfontosabb, mire van leginkább szükségem: például, hogy el tudjam viselni a húgomat, meg tudjam ölelni az apámat, meg tudjak bocsátani a barátomnak…


Február 21. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32

„Urunk, maradj velünk, maradj a te egyházaddal!
Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal;
Igéiddel és szentségeiddel;
Vigaszoddal és áldásaiddal!
Maradj velünk, minden hívőddel most és mindörökké! Amen.” (O’Connel)

Ne feledd el, hogy Isten egyes-egyedül a kitartást jutalmazza. (Szent Bernát)

Február 22. csütörtök

1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19

„Mint Isten gyermekei a keresztség szent méhéből jöttünk világra – Isten fiaivá, lányaivá kell először válnunk, és ehhez „hatalmat kapunk” (Jn 1,12).
De mivel járulhatunk hozzá mi?
Sokkal: elmélkedjünk és gondolkodjunk rajta, s törekedjünk a megértésére.”
(R. Guardini)


Február 23. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26

„Meghalljátok-e a múltbeli áldást,
Kik a holnaptól várjátok a váltást?
Mindegy, megfogan, hallatlan is, érzem,
A nagyapai Istenhez-kiáltás.
Dús örökséget nem adhat apátok:
Csak ami voltam, azt hagyom reátok,
De hogyha (Isten adja!) megfogan,
Boldog lesz tőle késő unokátok.
Csak ami vagyok: azt, hogy szépen éltem,
Igaztól, jótól, széptől sose féltem,
De ami nem szép, ami nem igaz,
Ami nem is jó, azt is, most is, értem.”
(Sík Sándor: Örökösök – részlet)


Február 24. szombat
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17

„A régi görögök azt hitték, hogy az emberek nevetése irigyekké teszi az isteneket, és hogy bosszújuk üldözi a földön azokat a halandókat, akik nem sírtak eleget. Talán mi is ezekből a pogány rémképekből örököltünk valamit, s nem merjük lelkünket bátran kitárni, hogy az öröm beáradjon, és mi békében megnyugodjunk.
Lopva őrizgetjük örömünket, gyakran a rejtekben, s talán el is titkoljuk, attól tartva, hogy elveszíthetjük. Csak úgy sebtében, titokban ízlelgetjük meg, mint a nyalánk gyermekek az édességet, amelyet a rosszul zárt szekrényből loptak. S még ezekből a pillanatnyi örömökből is mintha valami határozatlan lelkiismeret-furdalás maradna lelkünkben.
De így szokás-e fogadni a Szentlélek ajándékát?
Aki elismeri, hogy boldog, az lemond arról, ami után az emberek nagy része epekedik: lemond arról, hogy vigasztalgassák és sirassák, lemond a koldusok hasznos foglalkozásáról, lemond arról, hogy mások erejét kihasználja, eméssze; sőt nemcsak lemond, hanem ad is: támogatja a gyengéket, táplálja az éhezőket.” (P. Charles)

Február 25. Nagyböjt 2. vasárnap
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10

Földünk éghajlata mindnyájunk közös kincse. Vulkáni tevékenység, a föld pályájának és tengelyének módosulása, a napfoltciklusok is közrejátszhatnak benne, de az utóbbi évtizedek globális felmelegedésében mégis az emberi tevékenység: a káros gázok kibocsátása következtében előállt üvegházhatás, a mezőgazdaság érdekében végzett erdőirtások játszottak elsősorban szerepet.  A alapvető feltételek, mint az ivóvíz hiánya, melegebb régiókban a mezőgazdasági termelés visszaszorulása, bolygónk biodiverzitásának pusztulása a globális felmelegedés következménye.
A feltételek csak romlani fognak, ha nem változtatunk a szokásainkon. Az emberiségnek fel kell ismernie a változás szükségszerűségét. Sürgős feladat, hogy a politika elérje a káros gázok kibocsátásának csökkentését, és szorgalmazza a megújuló energiaforrások felhasználását. 
A Nagyböjt második hetében elmélkedjünk ezen a mondaton: „Ne adjátok el tehát örökre a földet, mert az enyém az, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam.” (Lev 25,23). Kíséreljük meg magunkévá tenni és elterjeszteni azt az életformát, amely az emberek mindennapjaiban a klímavédelmet szolgálja.  

Február 26. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38

Nagyböjti őrsi vagy rajfoglalkozásra: pöttyözött térkép készítése
Tevékenység: szükséges eszközök: A4-es papírtömb, jelek, ragasztós noteszlapok, tollak
A résztvevőket osszátok 6 csoportba. Mindegyik csoportnak adjatok egy papírt, amelyre rajzoljanak egy világ vaktérképet. Az itt következő kérdésekből egyet-egyet írjatok mindegyik csoport papírjára. Ezek után az egyes csoportok a térképre ragasztott pöttyökkel válaszoljanak a papírjukon levő kérdésre!
 • Melyik országokról hallottunk a médiából?
 • Melyik országoktól tanultatok történelemből?
 • Honnan valók azok a szerzők, akiknek a műveit olvastátok?
 • A világon hol boldogok az emberek?
 • A világnak melyik részén változtatnátok valamit?
 • Melyik országból valók a ruháid?
A csoportok lassan adják tovább a papírjaikat, míg végül mindegyik kérdésre válaszolnak.

Megbeszélés:

A térképek összehasonlításával értékeljétek a válaszokat!
 • Mi ragadta meg a figyelmeteket?
 • Hogyan értelmezted a kérdéseket, miközben a pöttyöket ragasztottad?
 • Mit mutatnak a térképek?
 • Mire tudunk a válaszokból következtetni?
 • Melyek az üres helyek?
 • Mit mondanak ezek nekünk a világról, és mit tanultunk ebből?
 • Hogyan befolyásolta a felismerésünk a viszonyunkat a világon élő más emberekhez? Hogyan befolyásolja a viselkedésünket?

Február 27. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12

„Az Urat nevén szólítom”
Mi a neved, Uram? Hogyan szólítson a te Krisztusban élő néped? Megengeded és akarod, hogy ajkunkon és szívünkben ez legyen a neved: Te! Ez a név az áldozat szava. Mert akiknek megadod, hogy így szólíthassanak, azok nem tehetnek mást, mint hogy bizalmas szereteted viszonzásaképp egészen Neked adják magukat.

Február 28. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28

Weöres Sándor:

Ábrahám áldozása

Izsáknak hátán rőzseköteg
s én hozom a lángot az éjben.
Szent bérced, Uram, rideg-meredek.
Szikláin az űrbe fölértem.
Kifullad a mell, elcsuklik a térd,
megroskad, aki a csúcsra fölért,
metsző nyilallás a szívében.

Elhoztam a kést és egy-fiamat,
hogy törlődjék az adósság.
Máglyámon a lángoszlop kifakad,
mint ágon a nyíló rózsák.
Ott fönn mindent beborít a halál,
ébren csak a hűség csillaga áll,
hűs csillagod, állandóság.

Parancs-szavadat dördülte az ég:
Izsákom, kicsi cselédem
áldozzam néked. Nem hiszi még,
hogy atyja a gyilkosa légyen.
tiéd a legbölcsebb akarat,
jótetteiden szeplő nem akad,
érzem, vallom, de nem értem.

Kérdezte Izsákom: "Édes apám,
itt vagy te a tűzzel, a késsel,
de hol van az áldozat? édes apám,
kit vágsz, mit vágsz le a késsel?"
Feleltem néki: "Gondos az Úr,
kis bárányt küld ide áldozatul,
azt vágom majd le a késsel."

Gyermekgyilkos mindannyi szülő:
nem-lévőt létbe rántott
és meghal, aki e világra kijő -
Te rended ez így: legyen áldott.
Parancsod, Uram: kit egy éj gyönyörén
megöltem már: másodszor is én
öljem meg e gyermek Izsákot.

Parancsod, Uram, szentség nekem.
nem kérdhetem én, mivégre,
pengémet a gyönge torokra teszem,
pernyén sercegjen a vére!
Majd hajnalod újra fejemre hull
s mint elszáradt fa, magtalanul
tárulok a sugaras égre.

Jó vagy - tudom én, de nem érthetem:
ím nyílik a mennyek boltja
és éledez, örvend, zeng a szívem!
gödölyét küldtél a bokorra:
minket fölemelsz és áldozatul
értünk ártatlan gödölye hull
vergődve a vérbe, pokolba.


Március 1. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31

Uram, segíts, hogy észrevegyem körülöttem a Lázárokat, akikhez hivatásom van! Adj leleményt és erőt, hogy sebeiket a te érintéseddel tudjam enyhíteni! Segíts, hogy lázárságomban felismerjem a te jelenlétedet, és el ne engedjelek téged, gazdagítót!

Március 2. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46

„Az Istenben való csendnek van egy olyan állapota, amikor az ember már nem készít terveket, amikor először nem alkudozik igazán, amikor egész jövőjét Isten akaratára bízza.” (Edith Stein)


Március 3. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32

A mennyei atya mindig úgy tesz, ahogyan Jézus a példabeszédben megmutatja: elfogad. Nem láncol magához, ha menni akarok – lám, nem is zsarnok. Nem büntet távollétemben – az éhezés és szomjúság annak a következménye, amit én ilyenkor teszek. Ő egy dolgot tesz: vár. Házának ajtajában szüntelen hazavár. Helyem van az ő asztalánál. És minden egyes hazatérésemkor ölel, visszaadja elkártyázott méltóságomat, gyűrűt és menyegzős ruhát kapok tőle, láthatom szemében az örömöt azért, mert nem vesztem el, ölelhet újra. Ő az én tékozló Atyám. Ő a mi tékozló Atyánk.

Március 4. Nagyböjt 3. vasárnap
Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

Néhány tanulmány arra figyelmeztet, hogy évtizedeken belül tartós vízhiány várható, ha sürgős beavatkozás nem történik. A környezeti hatások több milliárd embert érinthetnek. Az is elképzelhető, hogy nagy multinacionális vállalatok víz fölött gyakorolt ellenőrzése jelentős konfliktusok forrásává válik ebben az évszázadban.

Bár az egészséges ivóvízhez jutás alapvető és általános emberi jog, mivel kell a túléléshez és ezért feltétel az emberi jogok gyakorlásának. Világunk súlyos adóssága van azokkal a szegényekkel szemben, akik nem jutnak ivóvízhez, mivel megtagadják tőlük a jogot, ami megfelelne az emberi méltóságukból következő életre.
A friss ivóvíz elengedhetetlen az emberi élethez, az egészségügyi ellátáshoz, mezőgazdasághoz és iparhoz. Sok helyen a vízszükséglet meghaladja az elérhető mennyiséget, aminek rövid és hosszú távon drámai következményei vannak. A vízhiány különösen érinti Afrikát, ahol a népesség nagy része nem jut megfelelő ivóvízhez, vagy szárazságot él át, ami akadályozza a mezőgazdasági termelést.
Az Úr Jézus szomjas volt egy hosszú út után és megállt egy kútnál Szamáriában és megkért egy asszonyt, aki egyedül volt ott, hogy adjon neki vizet. (János 4.) Jézus az egyetlen, aki élő vizet tud adni nekünk edény nélkül, bár a kút mély (10-11. vers). Ez a víz a Szent lélek, akit ő garantál mindenkinek, aki azt mondja neki: "De aki issza ezt a vizet, amit én adok, nem fog szomjazni többé. A víz, amelyet én adok, az örök élet forrása lesz számára. (14. vers)

Nekünk, cserkészeknek jó példát kell mutatnunk a víz és vízforrások megőrzésében!

Őrizd meg a vizet holnapra, mert megmenthet téged.


Március 5. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41; Lk 4,24-30

Tevékenység:

Cél: A résztvevőkben tudatosuljon, hogy átalakítás nélkül, vagy a ma lehetséges technológiával csak nagyon kis része a Föld vízkészletének használható emberi fogyasztásra.

Kellék: kék papírok, (a résztvevők létszámától függően)

Időtartam: 10 perc

Oszd szét a cserkészeknek a papírokat, melyek a Föld vízkészletét jelképezik. A cserkészek feladata, hogy úgy álljanak a papírra, hogy nem érintik egyik testrészükkel sem a földet. Ezután mondjuk el nekik, hogy a Föld vízkészletének  többsége sós víz, ami a tengerekben és óceánokban található és nem alkalmas közvetlen emberi fogyasztásra (vagy sótalanítás után lehet csak, ami nagyon drága és komoly technológiát igénylő folyamat). Ezután vegyük el tőlük a papírok egyharmadát és kérjük meg őket, hogy szervezzék át úgy magukat, hogy továbbra is mindenki a kék papírokon álljon a padló érintése nélkül. Az elvett papírok mennyisége függ a cserkészek képességétől és a közöttük lévő viszonytól. Haladjunk tovább az előzőhöz hasonlóan. Mondjuk nekik, hogy el kell venni papírokat, mert az édesvíz jelentős része gleccserekben van. Végül vegyetek el papírokat, melyek a túl mélyen lévő vízkészleteket jelképezik. Ez alkalommal kevés papírt vegyünk el. Meglepően nehéz lesz mégis mindenkinek helyet találni a papírokon. Érdemes kommentálni a helyzetet. Várd meg a legutolsó papír elvétele után is, hogy minden cserkész helyet találjon a papírokon. Nem érdekes, hogy ez sikerült-e nekik vagy sem, ültessük le őket a játék végén egy körbe. Beszélgessetek kicsit arról, hogy miről szólt ez a gyakorlat és mit akart bemutatni. Bátorítsd őket, hogy becsüljék meg, a Föld vízkészletének mekkora része alkalmas emberi fogyasztásra  (kicsit kevesebb, mint 1%). Közösen ismételjétek át, milyen formákban létezik víz a Földön (tengerek, óceánok, gleccserek, föld alatti víz).

Március 6. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35

„Krisztus irgalmas, de egyúttal hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat egyesség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a megbocsátásra.” (II. János Pál)

Március 7. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19

„Nemcsak a lélek, hanem testünk is megmenekül: a lélek Isten megismerése által, a test pedig a feltámadás által. Az egyiket isteni tekintélyének szavával tanította Krisztus, a másikat saját feltámadásának példájával.” (Szent Ambrus)

Március 8. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23

Gyógyító Jézus! Hiszek benned, hiszem, hogy Isten küldött téged hozzám, hogy lépj az életembe. Akarom, hogy így legyen. Akarom a változást, amelyet te hozol, akarom az élet dinamikáját. Alakíts engem szándékod szerint!

Március 9. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34

Csak átutazóban vagyunk….
Nagypéntekre készülünk, mindannyian!! Körülöttünk lévő embereknek, mindenkinek,
még a szeretteinknek is végig kell menniük a maguk keresztútján, a mi számunkra is
eljön a nagycsütörtök, nagypéntek.
Jézust mindenki megveti, elhagyja, ott függ ég és föld között,
nem kell senkinek, csak Máriának. Milyen jó lenne, ha mi akkor is tudnánk szeretni
egymást, ha a másik bajban van, ha már nincs semmi hatalma, méltósága! Ha a másik
mocskos és mindenki által lenézett, elítélt, megvetett, akkor is szeretnem kell őt! Milyen
jó lenne, ha a társaim a maguk nagypéntekén bennem Máriára találnának. Imádkozzunk
azért is, hogy majd nekünk is rendeljen Máriás lelkületű testvéreket a jó Isten, azon az
utolsó napon! (Böjte Csaba)


Március 10. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14

„Minden őszinte megtérés kezdete Istennek a bűnösre vetett pillantása.”  (II. János Pál)


Március 11. Nagyböjt 4. vasárnap
2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21

"Bárhogyan élsz, az igazság kiderül"

Az élővilág sokféleségének elvesztése

Annak tudatában, hogy a leírtak nem csak a keresztényeknek, hanem az
egész világnak szólnak, a következő bibliai rész jut eszembe Sirák fia
könyvéből:

Milyen nagyszerűek minden művei,
Milyen felemelő látni őket!
Mindazok, melyek élnek és fennmaradnak örökké;
Minden teremtmény megőrződött, hogy betöltse a neki szánt szerepet.
(44:22-23)

Ez a szerep nem feltétlenül az ember számára való hasznosságot jelenti.
De minden faj egy nagyobb rendszer, magasabb szándék része.

Néhányan vitatják a embernek azt a jogát, hogy fölötte áll és
magasabbrendű a többi teremtménynél. Én nem hiszem, hogy a Biblia vagy
Ferenc pápa ezt sugallná. A Laudato'Si arra hív, hogy mélyebbre nézzünk,
lássunk a haszonelvű szemléleten túl.

Kérdés, hogy a személyiségünk örökre torzul-e az individualizmus,
fogyasztás és felületesség által vagy átalakul-e annak megértésre, ami
által valóban  felismerjük, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk,
egyénileg teremtve, egyenlő végtelen igazsággal és ebből
elidegeníthetetlen méltósággal, amit Istennel és egymással való
egységnek hívnak.

Nekünk, keresztényeknek a biológiai sokféleség elvesztése nagyon fontos
kérdés. Az életközösségeink tönkremennek az emberi tevékenység miatt és Istennek
egyre több és több teremtménye tűnik el. Talán nem a mi
személyes vagy közvetlen tevékenységünk miatt, hacsak nincs olyan
hatalom vagy befolyás a kezünkben, de hiányozhat a tevékenységünk a
megőrzés és védelem területén. A tudatosság és fontosság belátásának
hiánya és a tudatos fellépés a természetet károsító és veszélyeztető
tevékenységek ellen a gyökere az élővilág sokféleségének az
elvesztésének. Neked és nekem ez azt jelenti, hogy szükséges tennünk a
sokféleség elvesztésé ellen és ezt fontos kérdésként kell kezelnünk és
időt, energiát kell szánunk rá, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit
tehetünk ebben a súlyos kérdésben.

A nagyböjt jó időszak arra, hogy eltávolodjunk az időlegestől és
hamistól, megszabaduljunk azoktól a tárgyaktól és szokásoktól, amelyek
gátolnak az Istennel való egység útján. Tökéletes idő arra, hogy a fény
gyermekeivé váljunk, jóságot, igazat, igazságosságot sugározzunk,
hirdessük az örömet és reményt és legyünk Isten szeretetének tanúi. És
elfordulva a sötétségtől segíthetünk másoknak, hogy lássák az Utat, ami
Krisztus fényességét tükrözi, és visszasugározza a szeretetét.

Március 12. hétfő
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54

Tevékenység:

Szánj időt rá, hogy megváltoztasd az eddigi megszokásainkat az
életmódunkban:

Alább találsz egy hivatkozást, amit az Európai Unió állított össze a
sokféleség megőrzésére: leírhatod ezt az 52 ötletet egyenként egy-egy
kis lapra, és szétoszthatod a cserkészeid között, hogy valósítsák meg
a böjt ideje alatt. Ennek során a heti gyűléseken megoszthatják ezzel
kapcsolatos élményeiket, ötleteiket, elgondolásaikat.

A hivatkozott oldal:
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf

Március 13. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3.5-16

"A Föld nem fogja megteremti a termést, hacsak nem a mi hittel teli
szolgálatunkkal. Nem mondhatjuk, hogy szerejük a földünket és aztán
olyan lépéseket teszünk, melyek tönkreteszik azt az eljövendő nemzedékek
számára." (II. János Pál)

Március 14. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30

„A lelkiismeret-vizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének valóságával, és fedezi föl hogy cselekedetei mennyivel távolodtak el az eszménytől, amit maga elé tűzött.” (II. János Pál)

Március 15. csütörtök
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47

„Istenem, Neked szentelem mindazt, ami bennem van:
 • emlékezetemet és cselekedeteimet Istennek, az Atyának,
 • értelmemet és szavaimat Istennek, a Fiúnak,
 • akaratomat és gondolkodásomat Istennek, a Szentléleknek
 • és minden szenvedésemet Jézus Krisztus szent emberségének.
Amen.” (Szalézi Szent Ferenc)

Március 16. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30

RÖVID KERESZTÚT
- A SZERETET KERESZTÚTJA
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
- A szeretet mindig megegyezik az Atya akaratával.
2. Jézus vállára veszi a keresztet
- A szeretetnek semmilyen áldozat nem elfogadhatatlan.
3. Jézus először esik el a kereszttel
- A szeretet nem adja fel.
4. Jézus Édesanyjával találkozik
- A szeretet módot talál arra, hogy örömet szerezzen.
5. Cirenei Simon segít Jézusnak
- A szeretet mindenkit maga mellé fogad.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
- A szeretet a kis szolgálatot egy nagyobb ajándékkal viszonozza.
7. Jézus másodszor esik el
- A szeretet nem ismeri a méltatlankodást.
8. Jézus és a síró asszonyok
- A szeretet vigasztalni is tud a szenvedésben.
9. Jézus harmadszor esik el
- A szeretet minden fájdalommal csak gazdagabbá válik.
10. Jézust megfosztják ruháitól
- A szeretet nem szégyenli mindenét odaadni.
11. Jézust keresztre feszítik
- A szeretet csöndben marad, ha szenvednie kell.
12. Jézus meghal a kereszten
- A szeretet erősebb, mint a halálfélelem.
13. A Fájdalmas Anya
- A szeretet akkor is hisz és remél, ha mindenki elcsüggedt már.
14. Jézust eltemetik
- A szeretet csak azért hal meg, hogy föltámadjon újabb szeretetre.

Március 17. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53

„Az egész európai Egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr parancsa és felhívása: Légy erős, térj meg – ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak!” (II. János Pál)

Március 18. Nagyböjt 5. vasárnap
Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33

"Ha felszállok a Földről, mindenkit magamhoz vezetek."

Az emberi életminőség csökkenése és a társadalom összeomlása

Az "elme szennyezése", amit a digitális világ okoz, áthelyezi az emberi
kapcsolatainkat a digitális térbe, ahol kizárhatunk kapcsolatokat és
ahol a valódi érzelmek helyettesíthetők érzésekkel, melyek inkább a
telefonon és az emberi eszközökön, mint az embereken alapulnak. Bár a
digitális viág lehetővé teszi a párbeszédet és a tudásunk és szándékaink
megosztását és izgalmas lehetőségeket kínál, de ez távol is tud
távolítani minket a fájdalomtól, szorongástól, a másokkal való örömtől
és a személyes élmények összetettségétől. Ez az oka, hogy figyelni kell
a médiára, ami azt okozza, hogy az emberek elégedetlenné válnak a valódi
emberi kapcsolatokkal és az elszigetelődés káros érzésével, amit
okozhat. (47. fejezet)

Jó időszak ez nekünk, hogy hátrébb lépjünk és gondolkozzunk, mit akar a
pápa megértetni velünk, mint teremtett lényekkel, és hogy mi a mi
szerepünk egy nagyobb ökológiai kép részeként. Nem csupán valamilyen állati létező
vagyunk Isten állatai közül, hiszen egyedülálló méltóságot és értelmet
adott nekünk. És ezek miatt az ajándékok miatt elvárja, hogy használjuk
ezeket a képességeket parancsolatai megtartására és gondoskodjunk a
teremtéséről, ami magába foglalja a mi családunk és más emberek javát.

A pápa a fenti gondolatokkal csak érintette a felszínét "az emberi élet
minősége és a társadalom összeomlása" témának. Ha mélyebbre nézünk az
enciklikába, még inkább elgondolkodtat, de most közvetlenül azt az
igényünket emeli ki, hogy élvezzük és vegyünk részt a természet életében
és felhívja a figyelmet a digitális média veszélyeire.

"Legyünk a természet védelmezői, védelmezői Isten tervének, ami a
természetbe van írva, védelmezői egymásnak és a természetnek." Ferenc pápa

Március 19. hétfő Szent József
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

Tevékenység:

Használjuk bölcsen a digitális médiát!
Tegyük  félre  az  elektromos  eszközöket,  hogy élvezhessük az időt a
családunkkal  és  beszélgessünk!  Ne  figyeljünk  a  napi  hírekre, és
azokról  az  eseményekről  beszéljünk,  melyek  itt  és most történnek
körülöttünk  a családban! Még ha csak egyedül vagy is otthon, kapcsold
ki  a TV-t és menj sétálni, különösen ha frusztráltnak és csalódottnak
érzed  magad  azok miatt a hírek miatt, melyeket online olvastál, vagy
túlságosan bevonódtál abba, ami a közösségi oldalakon történik!


2017

Brenner János boldoggá avatása

2017. november 8-án Ferenc pápa jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri Brenner János vértanúságát. Boldoggá avatása várhatóan 2018. nyarán lesz Szombathelyen.

Gimnazistaként bizony ő is megjárta a cserkészetet. Meg is látszott rajta: a jókedv, a mosoly, a fiatalok szeretete. Meglátszott a pedantérián - ahogy a beszédeire készült; vasárnap hajnalra ölték meg. El nem mondhatott beszédének
vázlata ott volt az asztalán. Olyantól tudom, aki ott várta a nyolc órai
szentmisén, amit már soha nem végezhetett el. 

A 2020-as NEK-re készülve nem is lehetne jobb példánk. A hír bejelentése
utáni rövid újságcikk kiemeli: "...tőrbe csalták és 32 késszúrással megölték. Kezével mindvégig védte az oltáriszentséget."Igen, ő korunk magyar Tarsiciusa! Hirdessük a példáját!

Kispál György

Brenner BJ konyv


Egy cserkész vallomása az Eucharisztiáról

Jézus az evangéliumban, az utolsó vacsorán azt mondta: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát”. Jézus Krisztus azt mondta nekem, hogy arra vágyik, hogy elfogyassza velem a húsvéti vacsorát. Ez döbbenetes. Legszívesebben arcra borulnék előtte, abban a pillanatban, ahogy meglátom, ő pedig velem akar vacsorázni, egy asztalnál akar velem ülni. Nem semmi dolog.

Amikor a szentmisében egy asztalhoz ülünk Jézussal, és a pap átváltoztatja az ostyát és a bort, akkor az valóban a Megváltó testévé és vérévé válik.

Mostanában valamiért az eddigieknél sokkal jobban keresem a kézzel fogható dolgokat a hitben is. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem hiszem el az alapvető igazságokat. Csak például nem tudom elképzelni, hogy a kenyérből hogyan lesz Jézus teste, és hogyan lehetséges, hogy a bor Jézus vérévé válik. Ráadásul a fehér bor. Mindezt természetesen fizikailag értem. Valószínű, hogy az, aki már gondolkozott ilyen dolgokon, annak is eszébe jutott ez. Viszont tudnunk kell valamit. Lehet, hogy a kenyérnek kenyér, a bornak pedig bor íze lesz az áldozáskor. DE AZ AKKOR IS JÉZUS TESTE ÉS VÉRE. Ezt hisszük, és ez igaz. Nem kellenek megfogható bizonyítékok arra, hogy elhiggyük ezt, elég erre a Szentírást. 

Azonban vajon rádöbbenünk-e minden alkalommal, hogy része lehetünk Krisztusnak a már említett „kenyér és bor” által? Ahogyan az emmauszi tanítványok akkor, mi vajon felismerjük-e Jézust a kenyértörésben? Ha nekem tennék fel ezeket a kérdéseket, akkor a válaszom nem lenne az, hogy ez mindig sikerül. Sokszor nem figyeltem oda eléggé a szentmisén, elbambultam, és a gondolataim össze-vissza cikáztak minden felé.  Aztán egyszer elkezdtem direkt, tudatosan odafigyelni az Eucharisztia liturgiájára. És rájöttem, hogy hát a legjobb részről maradtam le eddig. Nem figyeltem a lényegre, s így a szentmise nem is adott annyit…durva ezt kimondani, de a szentmisékre így talán nem is azért jártam, hogy találkozzak Jézussal. Miután felismertem, hogy ez rossz, elkezdtem gondolkodni, hogy milyen más lehetőségeim vannak még arra, hogy közelebb kerülhessek az Eucharisztia által. Eszemben jutottak a szentségimádások, melyeken szolgálni szoktunk a közösséggel. A szolgálat öröme mellett a Szentlélek ereje szint szó szerint közel lök minket Jézushoz.

Hiszen csak Hozzá közel érezhetjük magunkat mind egységben, Jézusban. A szentáldozásban mi magunk, és a mellettünk álló, és az amellett álló, ugyanúgy részesül az Eucharisztiában, azzal, hogy kimondja: „Amen”. Őszintén ebből a szempontból még sosem gondoltam az áldozásra. De tudnunk kell, hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele az, amely minket összefog, és ezáltal alkotunk egységet, Jézus Krisztus testét.

Ezt az egységet, Krisztus testét a látható valóságban az Egyház testesíti meg.  Keresztelésünktől fogva a tagjai vagyunk, élő tagjai a szentáldozás által. Akkor vagyunk az élő tagjai az Egyháznak, ha tiszta a lelkünk, és áldozhatunk. De hát, előfordul, hogy nem tiszta a lelkünk. De tilos emiatt feladni mindent, az Egyház halott tagjai rendre feltámadhatnak, ha megbánják a bűneiket, és feloldozzák őket. Nem szabad azt hinnünk, hogy ha bűnt követünk el, akkor véglegesen kiesünk a szűk körből, amelybe azok tartoznak, akiket az Isten szeret. Hát nagyon nem. Ez nem egy szűk kör, hanem konkrétan mindenki benne van, és mindnyájunkra szükség van ahhoz, hogy az egyház, A test jól működjön. Képzeljük el, hogy a mi, saját testünknek hiányzik egy része. Mondjuk a vese. Talán nem is gondolnánk, mennyire számít az, hogy ez a szerv van, és a helyén van. De ha nem lenne, vagy nem ott lenne, ahol lennie kell, akkor meghalnánk. Nincs mit szépíteni. Jézus is meghalt azért, hogy megszabadítson minket a bűneinktől, de feltámadt, hogy mi mind – akik az utolsó vacsorára emlékezve, az Ő testét és vérét magunkhoz vesszük – csatlakozzunk, és része legyünk az Ő tökéletes, hiánytalan testének.

Nem hinném, hogy olyan sokan gondoltak már a szentáldozásra úgy, mint valamilyen közösségi tevékenységre. Köztük vagyok én is. Életemben nem jutott még eszembe az, hogy az Úr és köztem lévő kapcsolathoz képest más is van ebben a dologban, nemhogy ennyi mindenki…Az Eucharisztia minket egymáshoz minden körülmények között közelebb visz. Ha az ifjúsági misére megyek, akkor a fiatalokkal hoz össze, ha a város széli templomba, akkor a nénikkel és a bácsikkal. De a fiatalok és az idősek mind az Istent szolgálják, és ünneplik ott, akkor, a szentmisén, ugyanúgy, mint én. Együtt emlékezünk az Oltáriszentség alapítására, egymás életének részévé válunk azáltal, mert közös célunk van: az Isten országa. 

A pap minden misén Jézus szavait idézi, és ezt mondja: „…ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé…” Jézus szövetséget kötött velünk az Eucharisztia megalapításával. A szövetségben mindannyian benne vagyunk, és nem győzöm hangsúlyozni – mindnyájunkra ugyanúgy számít az Úr Jézus. A szentmisében minden alkalommal megemlékezünk a szövetségről. A Eucharisztiát közösségben, egymást szeretve kell megünnepelnünk. Az Oltáriszentség, és Jézus szavai ránk maradtak a Szentírás által, melyeket még sok időn át őriznünk kell, hogy Krisztus testének közössége később is ugyanúgy részesülhessen benne, mint mi most, s, ahogy a szentmisében is halljuk: hogy Isten éljen, és uralkodjon mindörökkön örökké.


Balogh Zita


Cserkész Taizé

A cserkész Taizé fontos részévé vált az ICCS Európa-Mediterrán régió programjának. Hely, ahol 15 és 29 éves kor közötti cserkészek és cserkészvezetők megoszthatják lelki élményeiket más cserkészekkel a régióból.

Ezzel a levéllel hívjuk a szövetségetek tagjait is erre a sikeres rendezvényre.

Látogassátok meg honlapunkat és közösségi oldalunkat, hogy letölthessétek a szükséges tudnivalókat és nyomtatványokat a regisztrációhoz és jelentkezéshez. Az anyagok nagy mérete miatt (több nyelvre vannak fordítva) nem tudtuk ezeket a levélhez csatolni.

Web: http://www.iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2017
Internet: www.facebook.com/scoutweek
Youtube: http://www.youtube.com/user/ScoutweekTaize/videos

Az imák és a zenék a Taizéi honlapon található

Kérünk benneteket, terjesszétek ezt a hírt a lehető legszélesebb körben a szövetségetekben.

Kérdésekkel bátran írjatok a taize@iccs-em.org címre.

A szervezők nevében:

Antoine Maksoud, régiós titkár

A magyar nyelvű részletes meghívó innen letölthető


2016.08.20-án Dr. Csurgay Árpád állami kitüntetést kapott

Örömmel tudatjuk, hogy Dr. Csurgay Árpád akadémikus, a csepeli 813. sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapat öregcserkésze szent István királyunk ünnepén állami kitüntetést kapott: a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal.


2015.11.16-án Dr. Baldur Hermans elhunyt

BaldurÉvekig volt a Szent György Cserkészszövetség (DPSG) Nemzetközi Megbízottja, és kilenc évig volt a Katolikus Cserkészek Világszervezetének (ICCS) főtitkára.
Hollandiában született és Essenben a Ruhr vidéken szolgálta az egyházat és a cserkészetet.
A történelen és a társadalomtudományok doktora, etikát tanított a német és más európai szenináriumokban.
2016. február 8-án a Csepeli Jézus Szíve templomban Kispál György atya mutatott be emlékére szentmisét.

Emlékmise Baldur tiszteletéreCserkész dekoráció


Kaszap István idézetek

Szentcsalád vasárnapra: "nekem Atyám dolgaiban kell lennem"(Lk. 2,49.)
"Ha elmégy Isten háza előtt, ha sietős is az utad, nézz be, s üdvözöld a te Uradat, Istenedet." (Életet Krisztusért 177. o.)
"Oly kevés az a negyedóra, a szentáldozási hálaadás. - Hiszen oly sok mondanivalója van az embernek." (Életet Krisztusért 181. o.)

Vizkeresztre:
"Eljöttünk imádni Őt" ( Mt. 2,2.)
"Hol a lelki készség Isten akaratának teljesítésében? Lám a napkeleti bölcseknek látni és jönni egy volt, én pedig milyen lanyhán, lustán, medvelassúsággal, kényszeredetten kezdem el lelki dolgaimat." (Életet Krisztusért, 107. o.)

Újévre:
"Azután eltelt nyolc nap"( Lk. ,,20.)
"...új, komolyabb tervekkel és kemény elhatározásokkal indulok neki az újév fárasztó versenyfutásának. Szűzanyám és Jézusom segítenek, hogy küzdelmeimnek meglegyen a méltó jutalma." ( Szeretettel, szenvedéssel 47.o.)

Az év utolsó vasárnapjára (Szentcsalád):
"Símeon megáldotta őket" (Lk. 2,33.)
"Küzdeni, harcolni fogok utolsó leheletemig, jelszóm: Dum spiro certo."

Karácsony másnapjára -Szent István vértanú diakónus ünnepére:
"...úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé..." (Mt. 10,16.)
"És hogy szavuk ne legyen a pusztába kiáltónak szava." ( Életet Krisztusért, 67. o.)

Karácsony első napjára: "Találni fogtok egy Kisdedet..." (Lk. 12,1-14.)
"Régente, amikor gyermek voltál, örültél a karácsonynak. Örültél a játékoknak, az ajándékoknak és nagyon...nagyon boldog voltál. Most, hogy felnőtt vagy, várod a karácsonyt, hogy másnak szerezhess örömet, de magad nem vagy boldog. Nem vagy boldog, mert nem vagy ártatlan. Legyen a lelked aolyan tiszta, mint a gyermeké, akkor te is olyan nagyon boldog leszel, mint a gyermek." (Életet Krisztusért, 134. o.)

Advent 4. vasárnapjára: "Egyenesítsétek az Úr útját..." (Lk. 3,1 - 6.)
"Egy a fontos, a jó Isten akarata." (Életet Krisztusért, 237. o.)       
"Ha a jó Isten így akarja, bizonyára a leghelyesebb számomra: legyen meg tehát az ő szent akarata" (Szeretettel, szenvedéssel, 33. o.)
"Mindenben Isten akaratát keresd, mindenben egyformán hálás arc."  (Életet Krisztusért, 237. o.)


Kaszap István leporelló sok nyelven

Az öt nyelv: német-angol-olasz-lengyel és japán után, elkészült a hatodik, spanyol fordítás is. Mindegyiket cserkésztisztek, többnyire a Táborkereszt munkatársai fordították. A spanyolt argentinai magyar cserkésztiszt készítette. Mexikótól a Tűzföldig ezen a nyelven vált ismertté és népszerűvé. Reméljük most is bejárja majd Közép- és Dél-Amerikát.


2016. Kaszap István születésének centenáriuma

Kaszap István


Kaszap István (1916-1935); a székesfehérvári 85. sz. Zrínyi cs. cs. tagja, őrsvezető, kétszeres dunántúli tornászbajnok, boldoggá avatása folyamatban. Példaképünk.


„Kit nevezek én cserkésznek? – Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly és férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren, a cserkészetben, hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész.”
(Kaszap István)„A cserkészek Isten országát hozzák e földre…”
(Robert Baden-Powell)

A Kaszap István emlékévet 2015. március 25-én fogja megnyitni Spányi Antal megyéspüspök Székesfehérváron a Prohászka Ottokár templomban, melynek falánál található Kaszap István sírja.

Az emlékév  jegyében született a Kaszap István honlap hírekkel, dokumentumokkal és nyereményjátokokkal:
http://kaszapistvan.hu/


Magyar Örökség Díjjal ismerték el Csonka Ferenc cserkészlelkipásztor munkásságát

2014. március 22.

Kedves Cserkésztestvéreim!

A mai napon megkaptam a meghívót Csonka Ferenc cserkészpap (Feri bácsi) Magyar Örökség Díj  átadásának ünnepére. Mindenkit szeretettel meghívok erre a nagy ünnepre. Feri bácsi szent életű ember volt és így lett az ifjúság mártírja. Ma már csak ott fent a Mindenható oldaláról szemléli, hogy a katakombacserkészei milyen nagy megbecsülést kezdeményeztek. A földi életünk utolsó nagy ünnepsége lesz. Reménykedem benne, hogy aki tud az eljön és részt vesz a Magyar Örökségi Díj átadásán.

Cserkésztestvéri szeretettel és köszöntéssel: 
Vadász István

Letölthető dokumentumok:
Díszes meghívó a márc. 22-ei díjátadó ünnepségre
Meghívó programismertetővel
Részletes program
Mit kell tudni a Magyar Örökség Díjról?
Csonka Ferencet a díjra ajánló levél 1
Csonka Ferencet a díjra ajánló levél 2
Homoszexualitás és cserkészet

2013.02.05.

Egy pár év előtti vitában az egyik USA-beli szövetségi állam cserkészvezetői a szponzori nyomásra csak ennyit válaszoltak: "A gyermekeink lelke nem eladó"
Most ismét napirendre került a kérdés a homoszexuális aktivisták követelése nyomán:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/homoszexualis-cserkeszvezetok-amerikaban
A Táborkereszt Egyházi Konvent 2012. novemberi rendezvényén a téma aktualitása folytán felkérésünkre Dr. Kék Emerencia tartott előadást "A homoszexualitás: zsákutca helyett - haladás" címmel. Az előadás kézirata innen letölthető.

Megjelent a Táborkereszt újság ünnepi száma

2012.12.28.

A nagy múlttal rendelkező Táborkereszt újság újra indul. A Magyar Cserkészszövetség centenáriuma alkalmából ünnepi kiadással jelentkezünk 2012 december 28-án. Az újság innen letölthető.


Összejövetelt tartott a Táborkereszt Egyházi Konvent

2012. 11. 14.

„E fiúkért valaki felelős” – Mécs László szavaival hangsúlyozták a Táborkereszt Egyházi Konvent idei összejövetelének résztvevői a cserkészpedagógia múlhatatlan fontosságát. A résztvevők Budapest kiemelkedő cserkész-emlékhelyeit keresték fel.
November 14-én tartotta idei összejövetelét a Táborkereszt Egyházi Konvent. Papok, hitoktatók és cserkészvezetők gyűltek össze Nyírlugostól Szombathelyig és Pécstől Balassagyarmatig. Részt vett Buday Barnabás, a szövetség elnöke és Solymosi Balázs országos vezetőtiszt is.
Ezúttal a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelve, az előző két év megemlékezéseit lezárva Budapest kiemelkedő cserkész-emlékhelyeit keresték fel. Először a Farkasréti temetőben Králik László sírját koszorúzták meg, miután a nagybecskereki gimnáziumi tanár dédunokájának férje ünnepi beszédben méltatta azt a férfit, akinek köszönhető, hogy Baden Powell Scouting for Boys című könyve két évvel az angol eredeti után magyarul is olvasható.
Következő állomásuk a Szent István Bazilika Szent Jobb-kápolnája volt. Itt vett részt lelkigyakorlaton cserkészeivel együtt Teleki Pál főcserkész a halálát megelőző napon. A piarista gimnáziumba a Sík Sándorra való emlékezés vitte a résztvevőket, ahol szentmisén a vallásos cserkészet jövőjéért imádkoztak, amelynek hangsúlyt Sík Sándor Megyeri hitvallás című verse adott.
Az utolsó helyszín a Kálvin téri református templom volt. Itt alakult meg 1912-ben a Magyar Cserkészszövetség, amelyre emlékeztető táblát az Ichthüsz vezetőjével, Bóna Zoltánnal együtt koszorúzták meg.
Az összejövetel egyes állomásain, illetve útközben előadások hangzottak el a cserkészetben és a társadalomban égetően aktuális kérdésekről: a cserkészet fontosságáról a jövő társadalmában, az ökumené fontosságáról a cserkészetben. Kék Emerencia tartott előadást a homoszexualitás katolikus megítéléséről, aminek aktualitását a cserkész levelezőlistán több hetes levélváltás alapozta meg.
Az idei Táborkereszt Egyházi Konvent legfőbb gondolata: a nagy cserkészvezetők példája mutatja a választ napjaink kérdésére, hogy kell-e még cserkészet, és ha igen, miért. Az a cserkészpedagógia, amelyben a papok jelentős szerepet vállalnak, a felnövekvő nemzedék alakításában páratlan lehetőséget rejt magában. Ezért rendkívül fontos, hogy az atyák, az egyházak minél nagyobb részt vállaljanak ebben a tevékenységben. A cserkészet ugyanis az a keret, amelyben a kallódó fiatalokat is a tartalmas életre, az Istenhez vezető útra lehet vezetni. Mécs László szavaival ugyanis elmondható: „e fiúkért valaki felelős”.

Magyar KurírArató László köszöntése

Budapest, 2012. június 25.

Arató Laci bá, aki a cserkészképzés, a hivatásfelkészítés terén
múlhatatlan érdemeket szerzett, június 25-én lesz 85 éves.
Cserkészéletét Pécsett kezdte, a katakomba-cserkészetben való
részvételéért üldöztetésben volt része. Mozgalmunk újraindulása óta
töretlenül dolgozik cserkész lelkiség ápolásán nemcsak a határainkon
belül, hanem a környező országok magyar cserkészei körében is. A
Táborkeresztet, a katolius cserkészek lelki életét irányító
mozgalmat éveken át irányította a Táborkereszt újság és a Táborkereszt
Összekötők Kárpát-medencei találkozói révén.


Kívánunk neki további jó egészséget, munkakedvet és
Jó munkát - Jézusért!Teleki Pál 90 éve lett a Magyar Cserkészszövetség első Főcserkésze


2012. április

Halála évfordulóján, április elején a budai várban a Sándor-palota falán elhelyezett cserkész márványtáblánál idén 20. alkalommal történt megemlékezés Teleki Pálról. A rendezvényen felnőtt cserkészek és piarista öregdiákok vettek részt.

A munka előtti ima elmondása után Arató László cserkésztiszt tartott ünnepi beszédet. Ebben megemlékezett az ez évben 100 éves Magyar Cserkészszövetség nehéz időket átélő történetéről, s ezen belül a cserkész fogadalom és –törvények által meghatározott keresztény értékrend érvényesüléséről. Ezzel párhuzamosan szólott Teleki Pál cserkészéletéről, aki 43 évesen lett főcserkész. A későbbi évek során – egészen élete tragikus befejezettéig – tiszteletbeli főcserkészként szolgálta a hozzá tartozó keresztény-magyar ifjúság ügyét. Ennek során elősegítette a Megyeri Nemzeti Nagytábor árvíz előtti gyors áttelepítését, a Gödöllői Dzsembori parancsnokaként – helyettesével, Sík Sándorral együttműködve – korszerűen vezette az ötvennégy nemzet 26 000 részt vevő cserkészének világtáborozását. Még az ezt megelőző években beválasztották a Világcserkészet Intéző Bizottságának kilenctagú tanácsába. Gödöllőn mélyítette el értékes személyes kapcsolatát Baden-Powellel.

A negyvenes években szélsőséges jobboldali támadások ellen a parlamentben védte meg a cserkészetet. Térképtudós, külügyminiszter, vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint miniszterelnök volt. Munkaterületén, cserkész fogadalmának és rangjának megfelelő jó munkával, valamint elkötelezettséggel szolgálta Istent és hazáját.

A megemlékezés végén Teleki Pál gondolataiból olvasott fel Arató László, és rámutatott azok időszerűségére. Az ő szavaival zárta beszédét: „Összefogjuk a nemzet erőit, és a cserkészet is új munkába áll, a nemzet védelem munkájába! Jól tudjuk, hogy ez a munka testi, szellemi és erkölcsi egyaránt.”

Koszorúzással és a cserkészinduló eléneklésével zárult az ünnepség. Köszönet mindazoknak, akik előkészítették és megszervezték e megemlékezést, elsősorban vitéz Vecsey András önkormányzati képviselőnek.

Táborkereszt, Sajtószolgálat (FL)
 


25 évvel ezelőtt avatták boldoggá cserkésztestvérünket, a francia Callo, Marcellt

2012. 04. 19.

Marcell CalloII. János Pál pápa 1987. október 4-én boldoggá avatott három világi vértanút, köztük Marcel Callo (1921-1945) nyomdászt, az Észak-franciaországi Rennesből aki tizenkét éves korától minden szabadidejét a cserkészetben élte meg, majd felnőve nagykorúan a Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom (JOC, ejtsd zsok) közösségi vezetője lett. Rövid életrajza itt letölthető.

Búcsú az új szolgálati helyre távozó Brückner Ákos atyától


2011. június 3-án, pénteken a szentimrevárosi cserkészek ünnepi hálaadó szentmiséjén a Táborkereszt nevében Zelliger Erzsébet üv. elnök köszönte meg Brückner Ákos Előd atyának, a Táborkereszt örökös országos tiszteletbeli elnökének, akit rendje a nyár folyamán új helyre helyez át, a sok évi áldozatos munkáját. Brückner atya hatalmas mozgató energiáira és bölcs tanácsaira a továbbiakban is számítunk.
A képre kattintva a galéria képei megtekinthetők


Az összetartozás emléknapja

Június 4-e, a szégyenletes trianoni békediktátum évfordulója tavaly óta az összetartozás emléknapja. Nem feledhetjük, hogy határainkon kívül nemzettársaink – köztük cserkésztestvéreink – élnek, akiknek nap mint nap meg kell küzdeniük magyarságuk megőrzéséért. A velük való összetartozásunkat jelezve vegyünk részt cserkészként a lakóhelyünkön, környezetünkben megre
ndezett ünnepségeken!

Elhúnyt Mádl Ferenc

2011. május 29.


A Táborkereszt nevében Zelliger Erzsébet st. üv. elnök lerótta kegyeletét Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr, cserkésztestvérünk képe előtt a Köztársasági Elnöki Palotában.


A 2011-es Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozója (Magis 2011)


Kedves Cserkésztestvérek!

Idén a katolikus ifjúsági világtalálkozóra XVI. Benedek pápa jelenlétében Spanyolországban, Madridban kerül sor. A nagyvilágból fiatalok százezrei jönnek össze, köztük számos cserkész a pápa felhívására, hogy találkozzanak vele, egymással és mindenek előtt Jézussal. Az eddigi tapasztalatok szerint a színes ünneplés felejthetetlen élményeket jelent. Madrid is várhatóan fantasztikus lesz azoknak, akik ott lehetnek. Miként az elmúlt években, úgy ez évben is, remélhetőleg lesznek a Magyar Cserkészszövetség tagjai közül is, akik részt kívánnak venni ezen a világtalálkozón.

Jelentkezni lehet a cserkész saját plébánosánál vagy a jezsuiták szervezésében.

A jezsuiták vállalták, hogy – a „magis” (=jobb, több) szellemében – tíz napos intenzív előkészítő programmal, a Magis 2011 rendezvénnyel segítik előkészíteni és elmélyíteni az ifjúság felkészítését a Szentatyával való találkozásra. Ezért szeretettel várják az ignáci lelkiség után érdeklődő fiatalok (18-35) jelentkezését.

Az előtalálkozóra jelentkezési határidő: 2011. április 15.

Az előkészítőre további információ kérhető a magyarországi koordinátoroktól:
Koronkay Zoltán SJ, a Magis magyar jezsuita felelőse: koronkay@gmail.com
Mozgó Endre: mozgo.endre@jezsu.hu

Az Magis 2011-re jelentkezőket kérjük, hogy erről tájékoztassák a Táborkereszt pap elnökét, Kispál György atyát: plebania@cs2pl.t-online.hu

Mindehhez kíván a Táborkereszt további jó munkát! – Jézusért!

Megemlékezés Teleki Pál haláláról

2011. április

Idén, április elején emlékeztünk meg volt Főcserkészünk, Teleki Pál miniszterelnök halála 70. évfordulójáról, a budai vár Sándor-palota falán elhelyezett cserkész márványtáblájánál. 

A részt vevők a Szent György téren gyülekeztek, amikor a palotából távozó Schmitt Pál köztársasági elnök, kocsijából kiszállva kézfogással üdvözölte a már jelenlévőket, miközben pár szót váltott velük.

Az ünnepség rövid megnyitója után, amelyet Ferencz György, a Naphegy-Tabán Környezetvédő és Városvédő Egyesület alapító és jelenlegi elnöke mondott, az MCSSZ Táborkereszt részéről Arató László cserkésztiszt Teleki Pál napjainkban is nagyon időszerű gondolataiból olvasott fel. Ezek között hallhattuk: „A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele.”
Ezt követően Dr. Bertényi Iván történész professzor részletesen ismertette Teleki Pál életét, fáradhatatlan munkásságát, tudós és 2010. után a cserkész emléktábla megkoszorúzásával, a Cserkészinduló és a Szózat eléneklésével ért végett a megemlékezés.

A mintegy nyolcvan ünneplő között láthattuk a Naphegy-Tabán Egyesület és a piarista öregdiákok résztvevőit, valamint a cserkészeket egyenruhában.  Így a 100. sz. Baden-Powell Öregcserkész-csapat több tagját és parancsnokukat, Szentirmainé Cilut, a 2. sz.  Sik Sándor Cserkészcsapat fiatal küldötteit Orosz László csapatparancsnok vezetésével valamint a Táborkereszt képviselőit. Az ünnepségen részt vett Katona Tamás, az MCSSZ volt elnöke is.

Köszönet illeti mindazokat, akik az ünnepélyes megemlékezést szervezték, elsősorban Vecsey András önkormányzati képviselőt.

Táborkereszt (AL)

Brückner Ákos atya állami kitüntetése

2010.10.23
.

A Táborkereszt örökös tiszteletbeli elnöke, Brückner Ákos Előd ciszterci atya az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetését kapta.
A cserkészek sok szeretettel gratulálnak a már diákkora óta cserkész fiatalokkal foglalkozó Ákos Atyának. Örömüket még fokozza, hogy október 23-a alkalmából olyan ember kapott méltó elismerést, Aki a cserkészetben a keresztény magyar értékrend és az istenhitre épített jellemnevelés megerősítéséért, korát meghaladóan, mindmáig oly sokat fáradozik.
Isten áldását kérjük rá, hogy sokirányú áldozatos tevékenységét – köztük kiemelten a magyar cserkészetért végzett munkáját – még sokáig, jó egészségben, és a fiatalokkal együttműködve, eredményesen folytathassa.

Kívánunk neki további Jó munkát! – Jézusért!


Táborkereszt Egyházi Konvent


A Táborkereszt idén a Kárpát-medencei magyar cserkészlelkipásztorok és egyházi iskolák
cserkész fenntartó testületei‚ valamint a magyarországi cserkészkerületek vezetői részére a


XVIII. Egyházi Konvent keretében
rendkívüli zarándok találkozót szervez
2010. november 10-én, szerdán 9:30-tól 15:30-ig

Téma: Nagy keresztény cserkész elődeinkre emlékezünk

09:00 Gyülekező, regisztráció, a plébánián (Bp. XI. ker. Himfy u. 9.)
09:45 Beszállás a külön-buszba
10:00 Indulunk a busszal Gödöllőre
11:30 A Csekészgyűjtemény és a Cserkészösvény című film megtekintése
12:45 Rövid agapé
13:00 Teleki Pál sírjának meglátogatása
13:30 A Máriabesnyői kegytemplom megtekintése
14:00 Indulás Budapestre

útközben le lehet szállni a pályaudvarra való könnyebb eljutás érdekében

15:30 Megérkezés a Himfy utcába

A buszon és a helyszíneken a nagy cserkészegyéniségekről hallgatunk előadásokat:

Beer Miklós megyéspüspök Marcell Mihályról
Bokody József Teleki Pálról
Brückner Ákos Előd Kölley Györgyről
Budai Barnabás az MCSSZ elnöke Vidovszky Kálmánról
Dr. Csobolyó Eszter Megyercsy Béláról
Kispál György Sík Sándor: Vezetők könyvéről
Kispál György Vitz Béláról
Varga Lajos megyéspüspök Márton Lajosról


Jó munkát - Jézusért!
Kispál György
a Táborkereszt elnöke 

MEGHÍVÓ

a Táborkereszt Őszi Találkozójára

Budapest, 2010. október 15 - 17.


Az atyák és parancsnokok részére tájékoztatás, kérjük bátorítsák 14 év feletti cserkészeiket a részvételre!


Kedves Cserkésztestvérem!


A Táborkereszt idén is megrendezi szokásos őszi találkozóját.

Ez alkalommal kimozdulunk a városból, és egy zarándoklat jellegű túra keretében Gödöllőre megyünk, ahol látogatást teszünk a máriabesnyői kegytemplomban, meglátogatjuk Teleki Pál sírját, és a fontosabb cserkész emlékhelyeket. Többek között megtekintjük a nemrég megnyílt cserkész kiállítást is, vezetéssel. Minden 14 év feletti érdeklődőt szeretettel várunk!

Mottó: S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma..” (Mt 10.42)

Jelmondat: „…aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. (1Jn 4.20)

Helyszín: 1214 Budapest, Sas utca 10. - Jézus Szíve Plébánia, Csepel.

Találkozó kezdete: 2010. október 15. pénteken délután 19:00 óra

gyülekező, regisztrálás,17.00-tól, vacsora, 19.00

Találkozó vége: 2010. október 17. vasárnap 10:00 óra.

A helyszín megközelíthető: A csepeli HÉV végállomáson el kell gyalogolni a szerelvény elejéig, majd a bal kéz felé nyíló labirintus korláton átmenni és egyenesen tovább. A szemben lévő barna épületet balra vagy jobbra meg kell kerülni és evvel szemben nyílik a Sas utca, melynek a túlsó sarkán található a plébánia, az egyetlen kertes ház a környéken. A Béke téren lévő plébániatemplom tornya már messziről látható támpont lehet. Vele szemben van a plébánia.

A csepeli HÉV a Boráros térről indul. Aki vonattal jön az a Keleti- és Déli pu.-tól a piros metróval a Kossuth téri, majd onnan a 2-es villamossal a Boráros térig. (kb 15-20 perc.) a Nyugati pu.-ról a 4-es vagy 6-os villamosokkal jut el a Boráros térig.

Hozz magaddal: szokásos három napi felszerelést. Aludni a plébánia fűtött helységeiben fogunk, derékalj+hálózsák szükséges. (Szükség esetén 1-2 ágy szokott lenni). Továbbá: egyenruha, cserkészigazolvány (kedvezményes belépőhöz), könnyű túracipő, és esőkabát, pénteki élelem, jegyzetfüzet, toll, hangszer ha van, kedvenc népdalaid és cserkész nótáid

Részvételi díj: 3000 Ft, Budapesti bérlettel 2000 Ft. Ez magába foglalja az étkezést, a szombati útiköltséget és a múzeumi belépőt. E meghívódról Parancsnokodat is tájékoztasd.

Visszajelzés, felvilágosítás: Feltétlenül kérünk visszajelzést a részvételről. A visszajelzéseket a magyar-laszlo@t-email.hu 30/495-00-10 vagy a zelliger@ludens.elte.hu elektronikus levélcímre illet a 1126, Bp. Királyhágó u. 5/a postacímre várjuk. Szintén ide várjuk az esetleges kérdéseket, kéréseket is.

Jó munkát! Jézusért!

Kispál György sk.
Brückner Ákos Előd O.Ciszt sk.
Magyar László Orsz. Ifjúsági Belső KörKovács Richárd cserkésztestvérünk pappászentelése


"Istennel nagy dolgokat viszünk végbe."
                                            (Zsolt 60,14)
 
 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Győri Hittudományi Főiskolán tanuló
 
Kovács Richárd cserkésztestvérünket
 
Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök
 
2010. június 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor

kezdődő szentmisében a szombathelyi Székesegyházban
 
áldozópappá szenteli.
 
Imádkozzunk leendő cserkészlelkipásztor testvérünkért,
hogy jó munkájával egész élete során szolgálja a legfőbb cserkészt, Jézust.
Felszentelésére mindannyiunkat szeretettel vár.
 
Ünnepélyes újmiséjét
2010. június 26-án, szombaton 17 órakor
mutatja be a  szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban.
 
Elhúnyt Ádám János SJ atya

2010. április 15-én Ádám János jezsuita cserkészlelkipásztor, 83. születésnapján, hosszantartó, türelmesen viselt súlyos betegség után, a délutáni órákban Miskolcon, rendtársai körében békésen visszaadta lelkét Teremtőjének.

A kommunizmus alatti évtizedekben János atya a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben képviselte a katolikus lelkiséget. A KMCSSZ-ben végzett cserkész hitéleti és irodalmi munkássága, valamint sajátos cserkész lelkigyakorlatok és előadások tartása mellett, a nagy sorozatban szétküldött, cserkészlelkiséget elmélyítő Pisztránglevelek a nyugati világ magyar cserkészeinek mutattak irányt.

A rendszerváltoztatás után hazatért Magyarországra, ahol rendi feladatain túlmenően jeles alkalmakkor az újrainduló Magyar Cserkészszövetség egy-egy Közgyűlésén és más kiemelt rendezvényein meghívott előadóként Sík Sándor és Teleki Pál lelkiségét erősítette. Még pár évvel ezelőtt is, a Táborkereszt szervezésében lelkigyakorlatot tartott Budapesten a különböző korosztályú cserkészek részére. Élete végéig példaértékű közvetlen kapcsolatot tartott a Miskolcon tanuló jezsuita diákokkal és cserkészekkel.

Személyében hiteles embert búcsúztatunk. „Ő mindig arra fog emlékeztetni bennünket – írják jezsuita rendtársai –, hogy mennyire szeret minket Jézus, Aki közösséget vállal velünk.”

A jellemnevelő cserkészet példaképe ő, aki mennyei születésnapjától kezdve az égből vigyázza a magyar cserkészek sorsát és lelkiségét.

A gyászmise Miskolcon az Avas-déli jezsuita templomban lesz 2010. április 23-án, pénteken 15.00 órakor. Utána a templomban helyezik el hamvait.

A boldog feltámadás reményében búcsúzunk Tőle.Jubileumi köszöntő

Tíz éves püspöki jubileuma alkalmából köszöntjük Beer Miklós cserkészpüspök atyát

Nyolc éves volt, amikor1951-ben családjával kitelepítették Budapestről Zebegénybe, ahol Vajda József, majd Liska Zoltán atyák, a legnehezebb években is külsőségek nélküli  cserkészpedagógiával foglalkoztak vele és a többi fiatallal. Ez a korszak maradandó nyomot  hagyott hivatására és egész életére.  

A cserkészet újraindulása után ő maga is mint aktív cserkészlelkipásztor kapcsolódott a fiatalok nevelésébe, nem csak plébániáján, hanem Budapesten is. A 90-es években, mint pap elnök több évig vezette a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közösségét. 2000-ben szentelték   váci megyéspüspökké. Azóta is cserkészlelkipásztori módszerével széles körben erősíti a fiatalokban a cserkészet értékeit.

Hálás szeretettel köszöntjük cserkészpüspökünket tíz éves jubileuma alkalmával, és szívből kívánunk neki még sokáig eredményes jó munkát – Jézusért!
A püspök atyával együttműködő cserkészek nevében

                                        Arató László cst.


Manhattani nyilatkozat

2009. novemberében több mint 125 amerikai katolikus, szabadkeresztény és ortodox vezető írta alá a több hónapos közös munkával megfogalmazott Manhattani Nyilatkozatot.

A nyilatkozat többek között állást foglal az emberi élet szentsége, az egy férfi és egy nő életszövetségeként definiált házasság, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság mellett, és ezek érdekében bizonyos körülmények között a polgári engedetlenséget is megengedhetőnek nyilvánítja.

A nyilatkozat magyar fordítása itt olvashatóA papság éve alkalmából


A cserkészlelkipásztori hivatás

(A cserkészlelkipásztori munka sajátosságai)

A papnak és a cserkésznek, a papi életnek és a cserkészéletnek vannak közös sajátosságai. Mindegyik valami többre vállalkozik, mint az átlagember. A mindennapi ember járja a maga életútját, amelynek során a saját érdekeit igyekszik érvényesíteni. Ennek módját befolyásolja ökölt természete, adott családi, szűkebb és tágabb társadalmi légköre, a természetfölötti világgal való elmélyült, felszínes vagy éppen nem létező kapcsolata.

Isten minden embert szeret és mindegyiknek elég kegyelmet ad, hogy elérje végső célját, azaz üdvözüljön. Ám a szabad ember elutasíthatja Isten iránta megnyilvánuló szeretetét.


A papi hivatás

Isten azt szeretné, hogy minden ember osztozzon vele a boldog örökkévalóságban. Ennek érdekében láthatatlan módon, segítő kegyelmével készteti az embert a jóra. Ám igen gyakran látható teremtményein, kiemelten egyes embereken keresztül tolmácsolja meghívását. Egyeseket kiválaszt magának, és valamilyen titokzatos módon értésükre adja, hogy szeretetével különlegesen is igényt tart szolgálatukra. Jézus az apostolokat is így gyűjtötte maga köré. Nem a legtehetségesebbeket, legképzettebbeket, legerősebbeket, legtöbb jó adottsággal rendelkezőket szólította meg, hanem a halászt, a vámost, a mindennapi élet emberét, aki a tőle szokott módon tette a dolgát. A kiválasztás a papi hivatás titka. A megszólított érdeme a kiválasztás elfogadása. Az apostolok sem sejtették, hogy mi vár rájuk, de felfogták, hogy a Mester igényli a teljes személyiségüket betöltő szolgálatukat. Megigézte őket láthatatlanul az Isten kegyelme, hallhatóan és láthatóan pedig Jézus tanítása, egyszerűsége, élete példája.

Jézus körül sokan érdeklődtek, kíváncsiskodtak, hallgattak rá, álmélkodtak csodáin. De Jézus Pétert, Jakabot, Andrást… összesen tizenkettőt választott ki, köztük Júdást is. Ezt követően a Mester sokat foglalkozott velük. Látták életét, csodáit, és mindennapi életük gyarlóságai ellenére lélekben egyre jobban felnőttek Hozzá. Törekedtek Jézust követni, és a hétköznapi hívő emberekből apostolok lettek. Ezt az utat járják a papi hivatásra igent mondók.


A cserkészvezetői hivatás

Korunk fiataljai is ott sodródnak Jézus körül. Van, aki fel sem fogja helyzetét, van, aki már keres valakit, s van, aki már felismerte Őt.

Jézus rámutat egy-egy fiatal gyermekre: Gyere cserkésznek, szükségem van rád. Van köztük hívő, van kereső s van, aki nem is érti, hogy miről van szó. Ő nem igen tehet róla, hogy olyan a családja és a világ, amely körülveszi és vakká tette. Ám Jézus küld egy helyzetet, egy barátot, egy lelkipásztort, egy könyvet vagy a kiválasztott szűkebb környezetéből valakit, aki tolmácsolja üzenetét. A megszólítottak között van olyan, aki a meghívásra nemet mond. Megteheti. A legtöbbje azonban jelentkezik cserkésznek. A csapatban jelöltként, vezetőinek és új közösségének hatására formálódik benne a cserkész, és egyre tudatosabban készül cserkészfogadalmának letételére. Számára a cserkészet életforma.

A cserkész Isten gyermeke, aki az Isten imádását és a rossz tiltását megfogalmazó tízparancs megtartásán felül önként vállalja a jóra késztető tíz cserkésztörvény szerinti életet, s ily módon átlag feletti elvárásokat támaszt önmagával szemben. Amikor ezzel tudatosan azonosul, cserkészfogadalommal elkötelezi magát egy olyan közösség mellett, amely az önnevelésre késztetésen kívül arra törekszik, hogy tagjai naponta legalább egy jótettet végezzenek. Amikor a cserkészgyermek felnövekszik, ha arra alkalmas, őrsvezető-, később segédtisztképzésen vehet részt. Ha testileg-lelkileg eredményesen helytáll, akkor ez utóbbi után leteheti a cserkésztiszti fogadalmat. Mint cserkészvezető így lesz Isten munkatársa.

A cserkészlelkipásztori hivatás

Az elmondottak adják a sajátos, nagy hasonlóságot a lelkipásztor és a cserkészvezető között. Mindkettőt Isten választotta ki magának. Mindkét hivatás a teljesítés során elsősorban nem a saját földi érdekeiért fáradozik, hanem adottságaival Istent szolgálja a reábízottak Hozzá vezetésével.

Nem véletlen, hogy sok értékes cserkészvezetőt Isten papi, szerzetesi szolgálatra hív. Aki fiatalon megszokta, hogy a vezetés elsősorban példa, aki Isten iránti szeretetből az általa vezetetteket felelősséggel szolgálja még a következetes, szeretetteljes elvárásaiban is, és aki utolsó az étkezésben, de első a feladat végrehajtásában, és mindig törekszik megőrizni a tiszta, kulturált élet kiegyensúlyozott derűjét és nyugalmát még zűrös esetekben is, annak számára a cserkészélet nagyszerű folytatása a papi és szerzetesi hivatás. Ugyanakkor a cserkészek legtöbbjének a gyermekeket vállaló, életre szólóan megszentelt családi hivatás lesz a sajátja.

Megállapítható, hogy ez fordítva is igaz. Azokban a szemináriumokban, plébániákon, ahol lehetőség van a cserkészettel megismerkedni, ott általában az életrevaló és a legelkötelezettebb papnövendékek, káplánok vállalják a cserkészetet, vagyis a papi hivatásuk mellett a cserkészfogadalom és a tíz törvény szerinti, átlag feletti elvárásokat támasztó cserkész (lelkipásztori) életformát.


A cserkészek Isten országát építik itt a földön (Bi-Pi)

A papi és cserkészvezetői hivatás összefonódása nem véletlen. Az a lelkipásztor, akinek igen döntése mögött nem az egzisztencia biztonsága, a munka nagyfokú szabadsága, esetleg kitűnő szellemi adottságai kamatoztatásának vágya vagy valamilyen másodlagos motívum áll első helyen, hanem a láthatatlan Isten szeretete és szolgálatának vágya az emberekben, az keresi az Isten szeretetének viszonzási módjait. Kiemelten az egyik legnehezebb területen: a gyermekek és a fiatalok körében.

Ezért odaadja önmagát, alakítja életét. A pénzéhes és ösztönös vágyak kielégítésének mohó világában törekszik az egyszerűségre, az igénytelenségre és az igazság vállalására környezetében, birtoklásaiban és étkezéseiben. A fajfenntartás családalapító ösztönét a szellemi és lelki kapcsolatok kibővítésére konvergálja: mindenkinek mindene akar lenni. Mindezt átszövi az imádságra épülő isteni jelenlét tudatának gazdagsága.

Az erre vezető út a tíz parancs és a szeretet. A cserkészlelkipásztori lelkiség forrása a tíz cserkésztörvénybe kapaszkodó hétköznapok jóra késztetésének megélése. Célja az Isten, a nemzet és az emberek szolgálatának önzetlen és tudatos vállalása.

Ő a cserkészlelkipásztor, aki számos feladata mellett felvállalta, hogy élete példájával, a cserkészpedagógiai módszer alkalmazásával – a világi cserkészvezetőkkel együttműködve –, jó programokba rejtve értékét vesztett korunk fiataljait Istenhez vezeti.

Ez az út nem egyedüli lehetőség. Az Isten felé sok más kitaposott ösvény is vezet. Ám elmondhatjuk, hogy a mai világban korszerű cserkészlelkipásztornak lenni az egyik legnagyobb áldozatot követelő hivatás és küldetés. Ők azok, akik a legváltozatosabb körülmények között, a demoralizált társadalomban élő fiatalokkal kívánják Isten országát építeni.

Adjunk hálát, hogy Jézus a cserkészfiatalok közé hívott meg minket pásztornak, Érte jó munkát végezni. Befejezésül dúdoljuk el a Tavaszi szél vizet áraszt népdalt, amelynek dallamára az alábbi cserkészdal született:

Pünkösdi szél vihart támaszt,
Megváltóm, Megváltóm.
Minden ember sorsot választ
Megváltóm, Megváltóm.
Hát én immár kit válasszak
Megváltóm, Megváltóm.
Te engemet, én Tégedet
Megváltóm, Megváltóm.

Arató László


2010. február 5.
Lélekújító hétvégék
 
A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Cserkészszövetségen belül működik. Feladata többek között lelkiségi programok szervezése. Ilyen a Táborkereszt Összekötők Találkozója (TÖT), ahol a magyar cserkészek képviselői jönnek össze és visszatérve csapatukhoz igyekeznek megőrizni a cserkészet vallásosságát, és hívőbbé segíteni cserkésztestvéreiket. Hasonló programnak szánja a Táborkereszt a kerületi lélekújító hétvégéket. Ezeken egy lelkigyakorlatra találkozhatnak a kerület őrsvezető korú, illetve idősebb cserkészei.

Kerületünkben már háromszor is megrendeztük ezt a lelki hétvégét. Először (2008. február 22-24.) a Szentírás volt a téma a Biblia évében. Nemcsak előadásokat halhattunk a könyvek könyvéről, beszélgettünk róla, hogyan olvassuk, miért, milyen érdekességek vannak benne, mi mindent tanulhatunk belőle; hanem játszottunk bibliai számháborút, sőt néhányan éjjel is felkeltek, hogy pár percet egyedül legyenek a Bibliával, virrasztva Isten igéjének megterített asztala előtt. A kiváló előadók mellett meg kell említeni, hogy a vasárnapi szentmisét Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök tartotta a lelkigyakorlatozóknak és utána egy beszélgetésre is köztünk maradt.

A következő évben (2009. április 3-5.) lelki napjaink a Szent Pál évhez kapcsolódtak. Fontos gondolata volt a találkozónak: „Ne hasonuljatok a világhoz”. Az imák előadások, beszélgetések, szentírásolvasás mellett a játék is szerepelt a programban: volt értékárverés, a kalmárjátékban pedig jó tulajdonságokkal, erényekkel „kereskedtünk”.

A legutóbbi lélekújító hétvége pedig (2010. január 29-31.) a Papság éve kapcsán a hivatásról szólt. Arató Laci bát’ a cserkészhivatásról hallgattuk meg, majd a családapai - családanyai hivatás képviselői vették át a szót – fiatal családokkal találkozhattak a résztvevők. Mindezek után még egy forgószínpad keretében őrsönként beszélgethettek a cserkészek a papi, és a szerzetesi hivatást gyakorlókkal, valamint olyan egyetemista fiatalokkal, akik éppen keresik hivatásukat, illetve készülnek annak későbbi gyakorlására. Délután egy akadályverseny keretében a városban különféle emberekkel találkoztak cserkészeink. Minden állomáson értékelniük kellett, segítséget jelentettek-e az ott tapasztaltak az örök életre vezető úton. Az út során találkoztak pappal, koldussal, de jósnővel is. Beszélgettek egy szerzetessel arról, hogy miből ismerhetik meg az Isten akaratát, útba esett hősi emlékmű; de ajánlottak nekik testépítést, fogyókúrát, energiát adó vizet, agykontrollt, horoszkópot is. Az akadályversenyzők azt keresték, milyen hivatások keretében lehet megélni az Istenhez vezető utat. Az utolsó állomáson pedig felhangzott az ószövetségi figyelmezetés: „Ma elétek tártam életet és halált”... Az akadályverseny után egy rendkívül érdekes beszámolót hallhattunk a kőszegi verbita Szent Imre Missziós Ház egyik lakójától, Szabó Imre SVD atyától, a Pápua Új-Guinea-i misszióban eltöltött évtizedeiről. Nem maradt el a szentségimádás és gyónásra is volt lehetőség. A tábortűzön a résztvevők saját hivatásukról, illetve friss élményeikről szólhattak. A találkozó vasárnap a falakon kívüli Jézus Szíve templomban tartott szentmisével végződött.

A kőszegi lelki napok jó lehetőséget jelentenek a lelki megújulásra vágyó cserkészeknek, cserkészvezetőknek. Hatékonyan valósul meg a cserkészet jellemnevelő hatása, a hitbeli elkötelezettség elmélyítése, a cserkészvezetők továbbképzése, hogy minél hatékonyabb és jobb példaképek legyenek cserkészeik előtt. Remélem, egyre több cserkész, egyre több kerületben, él majd ezzel a lehetőséggel, és ezek a programok is segítik, hogy a fiatalok emberebb emberré, magyarabb magyarrá, krisztusibb kereszténnyé nevelődjenek, megbecsüljék a lelki és szellemi értékeket, és igyekezzenek azokat életükben és környezetükben megvalósítani.
 
Szár Gyula Gergely OPraem cst.
 

2009. 12. 22.
Betlehemi láng

A lángot 1986 óta minden évben egy felső-ausztriai gyerek gyújthatja meg a betlehemi Születés templomában. Az osztrák rádió és légitársaság segítségével jut el Bécsbe, ahol  Osztrák Cserkészszövetség (PPÖ) által szervezett ökumenkus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei. Az idei bécsi ünnepség december 12-én volt a Feltámadásról nevezett szerb templomban (1020 Wien, Engerthstraße 160), ahonnan a Táborkereszt képviselői hozták Magyarországra a betlehemi lángot.


2009. 11. 11.
XVII. Táborkereszt Egyházi Konvent

a Kárpát-medencei magyar cserkészlelkipásztorok és egyházi iskolák cserkész fenntartó testületei‚ valamint a magyarországi cserkészkerületek vezetői részére Budapesten, a Ciszterci Plébánián (XI. Himfy u. 9.)

Téma: Papság az ifjúság (cserkészek!) szolgálatában

A konventről az Új Ember 2009. 11. 22-i számában megjelent cikk itt ovasható.


2009. 11. 06-08.
Táborkereszt Országos Találkozója

A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége idén ősszel november 6-8. között tartotta hagyományos országos találkozóját. A találozó műhelymunka jellegű volt, témája a nyári táborokban használható lelki programok kidolgozása, közzététele. Részletek a mellékelt leírásban.

 

Magyar László cst., szervező


2009. 10. 27.
Elhúnyt Tóth Gyula atya


2009. október 27-én este életének 53., papságának 28. évében váratlanul elhunyt Tóth Gyula atya a veszprémi Regina Mundi Templom plébánosa, az 1415. sz. IV. Károly cserkészcsapat parancsnoka.
Temetése november 7-én volt szülővárosában, Celldömölkön.

2009. április 17-19.

Boldogok a tisztaszívűek címmel konferenciát rendezett az Országos Lelkipásztori Intézet a Pázmány Péter Egyetem Informatikai Karán.

A Konfenrenciát Bíró László püspök úr (családreferens) nyitotta meg. Színvonalas előadások hangzottak el a következő témákról:

 • Összefoglaló a mexikói családkonferenciáról
 • A szerelem biokémiájának új felismerései alátámasztják az egyház tanítását
 • II. János Pál test teológiája
 • Tiszta szerelem hétvége az Antióchia mozgalomban
 • Tanúságtétel a családba való visszatérésről
 • Szerelemről beszélni az iskolában családórák keretében - beszámoló a Családi életre nevelés programjáról
Az imakonferencia második napjának a szentségimádásat  cserkészeink és a Pure Fashion tagjai közösen vezették.

Czettele Győző


2009. március 20-21.

Táborkereszt Konferencia

A Táborkereszt Összekötők Találkozója (TÖT) helyett rendhagyó módon a Táborkereszt ezúttal helyzetelemző, útkereső konferenciát rendezett, mivel az eddigi találkozók tapasztalatai, illetve a Szövetség és a Táborkereszt vezetőségében bekövetkezett változások indokolttá tettek egy alaposabb gondolatcserét a magyar cserkészek vezetői között.

Helyszín: Kispál György, a Táborkereszt Elnökének plébániája, a Csepeli 2. számú plébánia, cím: 1214 Budapest-Csepel, Sas u. 10.

péntek 

este megnyitó, ismerkedés, tábortűz (Sík Sándorra emlékezve)

szombat

 1. Értékőrző cserkészet a világhálón (előadó Nagykáldi Levente)
 2. EINK (előadó Solymosi Balázs)
 3. Szervezési megbeszélés: a Táborkereszt Összekötők Találkozója a jövőben, kerületi cserkész lelkigyakorlatok, VK-ben való részvétel, hivatásfelkészítés, tapasztalatok átadása, Betlehemi láng, cserkész lelkipásztori virtuális cserkészcsapat

2007. szeptember 1.

A Kecskeméti Cserkészkerület elnöke, Szabó István atya kezdeményezésére 2007. szeptember 1-én, szombaton a kerület cserkészvezetőinek egy része részt vett a kecskeméti 118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat SAJT (Segítsd a jót tenni) vezetői őrsének két napos vezetői évnyitó gyűlésén. A nyári táborozás kiértékelése után Arató László tartott előadást BiPi életéről és tanításáról. Ismertetése során hangsúlyozta, a természet törvényeit kialakító Isten az embert boldogságra teremtette. A képére és hasonlatosságára létrehozott ember akkor boldog, ha önneveléssel az Isten akarata szerinti jellemes élet megvalósítását tudatosan vállalja. Ezt fejezi ki az önként letett cserkészfogadalom. Ennek megélését segíti elő a hiteles vezető és a másik ember boldogítására törekvés.
BiPi élete végéhez közeledve ezt üzente a cserkészeknek: "...A boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. ...Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz. ...Legyetek készek a boldog életre és a boldog halálra. ...Isten segítsen ebben benneteket."

Stumpf Kati


2007. november 10.

2007. november 10-én (szombaton ) volt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség  ülése Dunaszerdahelyen. A Táborkeresztet Arató László cst. képviselte. A SZMCS elnöke továbbra is Török András, a megválasztott új ügyvezető elnök Csémi Szilárd (Kismedve).

    A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Szövetségi Cserkésztanácsa "Csodaszarvas díszérem" arany fokozatát adományozta Arató László cserkésztisztnek "a szövetség nehéz időszakában nyújtott segítségéért, a vezetőképzés terén végzett munkájáért, valamint írói tevékenységéért." 


2007. november 14.

Hírek a Táborkereszt papi konventjéről


Kedves cserkésztestvérek! Szeretettel adom közre a Táborkereszt papi konvent fő előadását Spányi Antal székesfehérvári megyés püspöktől.


Elvárások a cserkészet felé Kaszap István példája nyomán


Spányi Antal püsoökKözhelynek minősülő, de igaz megállapítás, hogy a nemzet jövőjét a mai fiatalok jelentik. Olyan lesz a holnap magyarsága, amilyen a ma fiatalsága. Ha ez a fiatalság öntudatos, felelősen gondolkodó, áldozatot vállalni tudó, ha feladataira felelősen készülő, akkor a jövőért aligha kell aggódnunk.

De ha ennek a fiatal rétegnek jelentős része nem ilyen, akkor jól végig kell gondolnunk, mit is várhatunk a holnaptól, amikor ők lesznek a meghatározó generáció, amikor nekik kell meghozni a felelős döntéseket, és nekik maguknak kell gondoskodni nem csak jelenükről, de maguk és a nemzet jövőjéről, a holnapról is.

Nagy örömmel láttuk, pl. a székesfehérvári Szt. Imre fesztiválon, de Nagymaroson, Egerszalókon és más helyeken is, hogy a fiatalok jelentős részét jellemzi a felelős gondolkodás, a tudatosság, az önnevelés igénye, az eszmények keresése. Jó ezt tapasztalni, jó közöttük lenni.

Mégsem tölthet el bennünket valami kényelmes megelégedettség tudata, hiszen nem kerülheti el a figyelmünket, hogy fiatalságunk csekély részét érjük csak el, a mai fiatalok kis részére tudunk csak hatással lenni.

Sokan élnek napról napra, igazi családi háttér nélkül, komoly célok és életeszmék nélkül, sokaknak határozza meg életét a média világa, és sokaknak lesz sodródó az élete. Sokan szolgáltatják ki magukat olyan dolgoknak, amik később biztosan kárukra lesznek, és amit talán egy adott pillanatban ők maguk is meg fognak bánni.

Fájdalmas tehetetlenül látni, amikor valaki önmaga kárárra rossz irányba fordul, önmagát pusztítja, saját magát gyengíti. A társadalom mintha nem akarna ezekről a dolgokról tudomást venni. Olyan eszméket és gyakorlati életfelfogást pártol, ajánl, aminek következménye szükségszerűen a befele fordulás, az elmagányosodás és a depresszió, a bezáródás.

Ilyen az önzésen alapuló szingli életfelfogás pozitív beállítása, annak hirdetése, hogy mindent ki kell próbálni, az időről időre hangot kapó követelés a lágy drogok használatának engedélyezésére, vagy a homoszexualitás elfogadása, az egyneműek kapcsolatának házasságként való elismerése. Lehetne persze még több példát is hozni, de talán ezekből is világos, hogy a fiatalok nagy része előtt nincs szilárd erkölcsi rend, ilyen fogalmakkal alig rendelkeznek. Ezek hiányában, pedig kiszolgáltatottakká válnak.

Nagy felelősségünk van a fiataloknak adott példában, az eléjük tárt tanítás tartalmát és módját illetően, valamint a nekik közvetített emberkép igazságát tekintve.

A cserkészet mindig is egy teljes és igaz, az egyház által is hirdetett emberképet képviselt. Jézus tanításának alapján tanította, hogy csak az találja meg életét, aki ezt meri elveszíteni, hogy csak annak lesz teljes élete, aki azt meri oda adni nagyobb célokra. Ilyenné, pedig az ember a nevelés, a megszerzett tudás és később főleg az önnevelés által válik. Ennek eszköze a lelki vezetés, a benső rend kialakítása, az elvekre való figyelés és azoknak az életében való meggyökereztetése, a szolgálat tudatos vállalása. Vagyis a komoly, öntudatos keresztény élet, mely törekszik hété komolyan megélni, vállalja az egyházhoz való tartozást, és él a szentségekhez való járulás lehetőségével és ezek segítségével a teljesebb és igazabb embert formálja ki magában. Magára ölti az új embert, a Krisztus képére és hasonlatosságára teremtett új embert!

Nagyszerű példát láthatunk erre az életre az ezer éve született Szent Imrében. Előtte egy szent család képe élt: Szt. István, és Boldog Gizella tudatosan élt teljes, egyház tanításához igazodó életet, és ez határozta meg minden törekvésüket. A később vértanúságot is vállaló Gellért szavait szívébe zárta, azokat igaznak fogadta, kétkedés nélkül. Komolyan fogadta a sorsában felismert isteni gondviselést, hogy bátyja halálával trónörökös lett, és minden erejével azon volt, hogy jól felkészülve ülhessen majd atyja trónjára. Biztosan jó királya lett volna a magyaroknak, hiszen komolyan figyelt az Intelmek tanítására, kemény és erőteljes férfi lett, aki tudta magát oda adni az elvállalt nagy céloknak, tudta magát alárendelni nálánál nagyobb eszméknek, céloknak. Így tette le a szüzességi fogadalmat is, mint a kor eszménye szerint a legnagyobbat, amit Istennek adhatott. Fogadalmához mindhalálig hűséges maradt, és ennek az eszménynek benső erővel, imádság kegyelmével feleségét is megnyerte.

Szent Imre alakja így nem csak ezer éves emlék, a múlt ködéből elénk derengő látomás, hanem igaz példa, út a mai fiatalok számára teljes, boldog élet felé vezető úton. Valósággá váló lehetőség!

A magyarok történelmében sokat tekintettek Imre alakjára úgy, mint a fiatalok példaképére, sőt: eszményképére. És példáját követve biztosan sokan jutottak el az odaadott élet teljességére, és ezzel a boldog életre.

Ilyen életet élt Kaszap István is a múlt század első felében.

Egyre mélyülő hitét mind komolyabban vette, természetének gyengeségeit: visszahúzódó természetét komoly önneveléssel javította, csöndességét, szótalanságát formálva kiváló társalgó lett, gyenge természetét rendszeres edzéssel erőssé alakította, aki tornában több bajnoki címet szerzett. Kész volt a szenvedés elfogadására, és ez az érett emberség jele volt nála. Nem panaszkodott, de ő maga vigasztalta környezetét, a megpróbáltatásokat a hit szemével nézve lett teljes ember. Erőforrása a mindennapi szentáldozás és a rendszeres szentírásolvasás volt.

Az érett emberség sugárzott róla, környezete is felismerte a benne végbemenő változást. Benne a cserkész önnevelése, a cserkészmozgalom megfogalmazott nevelési elvei diadalt arattak. Csaknem ezer évvel Szent Imre után benne új eszményképet kapott a magyar ifjúság.

Természetesen korunk nem kér az eszményekből, mert nem gyökerekkel rendelkező, biztos tartást szerző, szilárd jellemmel bíró emberek kellenek, akik elvekhez igazodnak, hanem olyanok, akiket könnyen lehet irányítani, akik kiszolgáltatják magukat minden bolondos divatnak és divathullámnak, akik könnyen és céltalanul sodródnak a világban. Az ilyen emberek bambán végig vigyoroghatják életüket, megelégedhetnek a minimummal. Az ilyenektől nem kell félni senkinek, sem a politikai hatalomnak, sem a gazdasági befolyásnak, sem a médiák nagy hatalmú urainak. Az ilyen típus jól kormányozható, könnyen felhasználható rövid távú és hosszú távú célok megvalósítására. Nem ő fogja a világot formálni, hanem őt fogja a világ, a tömeg alakítani.

A keresztény embereszmény nem a tömeg ember. Krisztus olyan embert akart látni apostolaiban és az őt követőkben, akik képesek eszméket követni, akik elfogadnak nagy kihívásokat, akik mernek a tömeggel szemben is megállni, akik merik az életet elveszíteni, bízva az Úr szavában, hogy az ilyenek meg is találják életüket.

A mai világnak is szüksége van a teljes emberséget elfogadó és azt megvalósító fiatalságra. Ennek pedig nagyszerű lehetőségei a cserkészetben megfogalmazott nevelési elvek.

Önismeretre kell segíteni a fiatalokat, mégpedig lelkiismeretük előtt, a Szentlélek fényében. Nem önismeret a többséghez igazodás, a kényelmes életfelfogás megideologizálása, a többséggel való sodródás, a divat kritikátlan követése, hangzatos elvek elfogadása és követése.

Célokat kell adni a fiataloknak, melyek igazak és szentek, méltók a múlthoz, formálják a jelent és alakítják a jövőt. Célokat, melyek elérése erőfeszítést kíván, és melynek szépségét és erkölcsi kiválóságát, nemzeti gyökereit világosan meg tudjuk mutatni.

Példaképeket kell állítani, akik sikerrel és eredményesen vívták meg harcukat önmagukkal, és e küzdelem által lettek teljes és igaz, nagy emberek.

Van a fiatalokban igény minderre, de ezt felszínre kell hozni, védelmezni kell, és erősítve kell azt növelni bennük. Hiszen a nagyhangúság, a többség magabiztossága könnyen elbizonytalanítja az egyént.

A cserkészet mindezzel rendelkezik, de ezen eszközöket tudatosan, bátran kell használnia.

El kell mélyíteni a vallásos érzületet, az igazi vallásosságot. A komoly lelki életet kell megszerettetni, a rendszerességet, a lelki igényességet. Legyen benső igény a rendszeres szentáldozás, a szentgyónás elvégzése, a szentmisén való szolgáló jelenlét, a közösségért végzett munka, a rendszeres szentírásolvasás. Kell, hogy naponta a lelkiismeret-vizsgálat eszközével is nevelje önmagát a fiatal.

Fontos a komoly közösségi élmény. Erősíteni kell a személyiséget, de annak közösségi vonásait is. Meg kell tanulni egymáshoz igazodni, egymás terhét viselni, a gyengébbhez alkalmazkodni, a többet teljesítőt elismerni, vállalkozni a közösség céljait megvalósító feladatra, saját egyéni céljait a közösségnek akár alá is vetni.

Felelős gondolkodást kell kialakítani a felnövekvő nemzedékbe. Meg kell ismerjék a kor főbb szellemi áramlatait, divatos jelszavait, de tudniuk kell ezeket komolyan megvizsgálni, mi az ami időtálló, ami előbbre visz, és mi az, ami csak múló divat. Merni kell szembe is menni ezekkel, de érvek alapján, és nem pusztán az ellenkezés olykor gyerekes indulatával.

Tudni kell a teljes embernek nagy célokat elvállalni és azokat teljesíteni is. Ezt a fokozatosság elvét szem előtt tartva lehet elérni, mindig az életkor sajátosságait figyelembe véve adva megfelelő feladatokat, azokat értékelve, a jót dicsérve és a rosszat is megmutatva, hogy világos utat rajzolhassunk a fiatal elé, aki tudja, hogy több telik tőle.

Ezek alapján egy új ember születhet. Új ember jelenhet meg az önzés világában, aki önzetlenül másokért is tud élni, felelősen gondolkodó ember a felelőtlen pillanatnak élés gyakorlatában, a felelősséget vállaló ember a felelősség alól kibújás világában, a hitét tudatosan megélő ember a praktikus ateizmus és magunk tetszésére deformált vallásosság, a babona világában.

Nagy a felelőssége a cserkészetnek, mert szinte egyedülállóan neki állnak rendelkezésükre azok a kipróbált eszközök, melyek alkalmasak egy új nemzedék kialakítására.

Isten segítse munkájukat!

Jó munkát – Jézusért, emberért, Egyházért, hazáért!


***
    Brenner János,
a cserkészből lett vértanú áldozópap
(1939-1957)
 
Rövid életrajza
 
   Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. A családnak második fiugyermeke, később mindhárom fiuból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte Szombathelyen. 1941 őszén a család Pécsre költözött. Itt a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta tanulmányait. Itt lépett be a gimnázium cserkészcsapatába és tett cserkészfogadalmat.
   1946-tól a Szombathelyi Premontrei Gimnázium diákja. Az iskolák államosítása után Zircre megy azzal a szándékkal, hogy belép a szerzetbe. Mint ciszter oblátus érettségizett. A szerzetesek szétszóratása után titokban novicius, és egyszerű fogadalmat tesz. Az Anasztáz nevet kapja. Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója.
   Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként az ottani szemináriumba folytatja teológiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, tanulmányait a Győri szemináriumban fejezi be. 1955. június 19-én megyés püspöke pappá szenteli, és az újmisés papot Rábakethelyre küldi káplánnak. E plébánia Szentgotthárd II. kerülete. Plébánosa Dr. Kozma Ferenc.
   Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények között 1957 december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetőn keresztűl vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással megölték.
   A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig nem volt szabad beszélni, képeit levették a Győri Szeminárium faláról.
   A szombathelyi szalézi templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható:
 
                              Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!
 
   Mit tanulhat a XXI. század fiatalja, egy rohanó, zajos világba beleszülető cserkészfiú Brenner János vértanú pap, cserkésztestvérünk példájából?
 
   1. Brenner János kiskora óta készült a tartalmas életre, az élethívatásra, és miközben határozott célokat tűzött ki mindig maga elé, egész életében engedte magát Istentől vezetni. Szívvel-lélekkel csinált mindent. Arra készült, hogy jó eszköze lehessen az Istennek, nem tudván, merre kell, lehet tovább haladni. Derűsen, kizökkenhetetlen nyugalommal alkalmazkodott minden nagy változáshoz. Egyik városból a másikba, egyik iskolából egy idegen, másikba kellett mennie, álma, hogy ciszterci szerzetesként szolgálhasson, nem valósulhatott meg, de rajta mindig látszott, hogy a helyén van az élete.
Tehát mindig tűzött ki célokat maga elé, felkészült minden eszközzel, hogy céljait elérhesse, de kész volt Istenre, elöljáróira engedelmesen hallgatni és változtatni is.
 
   Én azt tapasztalom, a mai cserkészkorú fiúk elképzelése nagyon más a világról, a cserkészetről, mint Brenner János korának volt.
A mai fiatalok többsége nem szeret elköteleződni, nem szereti az életét beirányozni valami cél felé, s ha egy időre meg is próbálja, mindig keres menekülési útvonalakat, "ha mégsem akarnám ezt csinálni!"
 
   2. Brenner János gyermeki tiszta szívvel észrevette a körülötte lévő teremtett szépséget és mások figyelmét is felhívta rá.
 
"Olyan szép ez a falu (Zsida)! Amikor fönn vagyok a dombon, úgy nézek le, mint a legbarátságosabb és legszebb falura. Valóban olyan nagyon gyönyörű, ahogy jövök keresztül a kethelyi mezőben, és látom a házakat."
 
"Olyan szép a napsütés, minden, hogy át tudnám ölelni az egész világot!"
 
De észrevette az emberek belső szépségét, ékességét, értékeit is. Akik ismerték, mind azt vallják, hogy soha nem feddett, nem korholt senkit. Ellenben minden apró jót észrevett és rögtön megdicsérte az illetőt. Jó nevelője volt a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
 
Csillogó szemű, rácsodálkozó cserkész volt egész életében. Életét is másokért feláldozó kötelességteljesítő  a vértanuságig!
 
Közreadja Kispál György plébános.

***

A konvent előadói azokról a fiatal szentjeinkről beszéltek, akik a cserkészek jó példaképei. Minden előadó nem lelkesen, hanem meglepő tűzzel beszélt: Kaszap Istvánról, Brenner Jánosról, Bódi Magdiról, Szt. Imréről, Szt. Erzsébetről. Róluk később olvashattok.

Közreadja Kispál György cst. a Táborkereszt mb. elnöke.